Activitatea cabinetelor de medicină de familie – 3 ian 2018

Astăzi, medicii de familie din Iaşi, ca şi colegii din ţară, nu mai prestează servicii medicale în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Contractul anual a expirat pe 31 decembrie 2017 şi acum ar trebui să semnăm acte adiţionale de prelungire a contractelor. Până la semnarea lor, am hotarât să continuam activitatea la cabinete – fie pe sistem pro bono, fie pe bază de chitanţă.

În decursul ultimului an am făcut numeroase demersuri şi acţiuni de protest în care am încercat să atragem atenţia decidenţilor asupra deteriorării îngrijoratoare a medicinei de familie.

De ce protestăm şi ce cerem: Motivele pentru care luptăm se pot rezuma în două problematici principale: birocratizare excesivă şi subfinanţarea.

Birocratizare excesivă:

 • Situaţia actuală: protocoalele medicale după care medicul de familie îşi desfăşoară

activitatea sunt realizate de comisii de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii fără a fi consultată Societatea Profesională a Medicilor de Familie.

Urmarea:

 • Protocoalele medicale şi procedurile actuale de exercitare a profesiei sunt restrictive şi ne constrâng nefiresc în desfăşurarea actului medical.
 • Protocoalele ne distrag atenţia încă o dată de la pacient către hârtii.
 • Implementarea lor şi sancţionările aferente nu sunt judecate de experţi cu pregătire medicală adecvata.

 

Ce ne dorim :

 • Debirocratizarea actului medical, pentru a putea să ne concentrăm atenţia nu pe hârtii ci pe pacient.
 • Revizuirea protocoalelor şi a implementarii lor de către societăţile profesionale pentru a asigura buna funcţionare a medicinei de familie.
 • Aplicarea sancţiunilor să fie facută după consultarea Colegiului Medicilor, singura organizaţie care poate aprecia corectitudinea actului medical.

 

Subfinanţarea

Situaţia actuală: Medicina de familie este subfinanţată şi poate asigura doar un număr limitat de servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate; contractul cu Casa de Asigurari de Sănătate este unul rigid şi determinat unilateral, în care medicul de familie nu gaseşte un spaţiu de negociere şi de îmbunătăţire.

Ce ne dorim:

 • Creșterea finanțării asistenței medicale primare va permite dezvoltarea cabinetelor din mediul urban și rural.
 • Avem nevoie de finanţare pentru a putea diversifica serviciile medicale oferite.
 • E nevoie de creşterea finanţării pentru a asigura personalului din cabinetele de medicina familiei venituri similare cu cele din sistemul bugetar.
 • Considerăm că este nevoie de alocarea unui procent de 9% din fondurile Sănătății pentru asistenţa primară.

 

Protestul nostru demonstrează că suntem o forţă socială permanentă, continuă şi utilă, care nu trebuie să trăiască sub teroarea amenţării şi sancţiunilor nejuste.

Protestul nostru arată că nu acceptăm înjosirile pe care le-am primit în ultimul timp din partea decidenţilor. Spre exemplu: cum poate un Minister să propună înlocuirea noastră cu tineri care abia au absolvit examenul de rezidenţiat dar nu au avut punctaj pentru nici o specialitate?

Vrem debirocratizarea actului medical şi vrem să avem posibilitatea de a scrie medicamentele în concordanţă cu pregatirea noastră.

Vrem să putem face managementul cabinetului nostru aşa cum necesitatea o impune, nu conform criteriilor impuse de CAS.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata