Ce este atmosfera?

Atmosfera cuprinde totalitatea gazelor care înconjoară pământul și îl acoperă cu un strat protector, constituind o condiție esențială pentru existența vieții pe planeta noastră, atât prin prezența în alcătuirea ei a unor gaze cu rol vital (aerul pe care îl respiră viețuitoarele face parte din atmosferă), cât și prin faptul că o protejează de efectele nocive ale razelor soarelui, conform manualului de chimie de clasa a XI-a, editura Art, 2005.

Cuvântul ”atmosferă” derivă din cuvintele grecești ”atmos” (ceață, abur) și ”sfaira” (sferă). Atmosfera este formată din mai multe zone — troposfera (constituie aproximativ 90% din masa totala a atmosferei și aici au loc fenomenele meteorologice), stratosfera, mezosfera, termosfera sau ionosfera, exosfera — caracterizate prin compoziție și proprietăți caracteristice determinate de distanțele diferite la care sunt situate față de suprafața Pământului. Cu cât distanța crește, cu atât scad presiunea și temperatura, iar aerul devine mai rarefiat și rece.

Starea gazelor este influențată de temperatură, presiune și volum. Dintre principalele gaze care intră în compoziția atmosferei, azotul constituie 78%, oxigenul 21%. În restul de 1% intră gazele rare — argon, heliu, neon etc — dioxidul de carbon, ozonul și urme de dioxid de sulf, amoniac, monoxid de carbon.

Atmosfera, ca și diversitatea biologică de pe pământ, a ajuns, de-a lungul istoriei, la o stare de echilibru care s-a menținut milioane de ani, dar care este amenințat în prezent de activitatea oamenilor, mai ales de la începutul secolului trecut. Principalele pericole sunt reprezentate de poluarea aerului, efectul de seră, subțierea stratului de ozon, ploile acide.

Poluarea aerului este procesul care constă în modificarea compoziției acestuia, din cauza impurificării cu substanțe străine care au efecte dăunătoare asupra florei și faunei. Sursa principală de poluare a atmosferei cu oxizi o reprezintă arderea, care este o reacție chimică în care oxigenul din aer se combină cu carbon, azot și sulf, formând oxizi.

Dioxidul de carbon este produsul final de ardere al tuturor substanțelor organice, inclusiv al combustibililor, dar apare și ca rezultat al unor procese biochimice vitale — respirația oamenilor, a animalelor și a plantelor. Omul inspiră aerul care conține aproximativ 20,846% oxigen, 0,0357% dioxid de carbon. Gazele de expirație conțin mai mult dioxid de carbon, în jur de 4%.

Monoxidul de carbon și dioxidul de plumb sunt produse de gazele de eșapament și activități industriale (fabricarea îngrășămintelor chimice, a compușilor organici etc). Nocivitatea acestora asupra organismelor vii este deosebit de mare.Dioxidul de sulf este produs de activități industriale ca fabricarea acidului sulfuric, a hârtiei, a mătăsii sau vâscozei.

Acidul sulfuric reacționează cu alte substanțe din atmosferă formând sulfați, care sunt antrenați în precipitații la suprafața pământului, prin ploile acide. Apa cu aciditate mare distruge flora și fauna.

În 1896, Svante August Arrhenius a afirmat că dacă nu ar exista atmosfera, Pământul ar avea o temperatură de aproximativ minus 18 grade Celsius. Datorită atmosferei, nu toată căldura reflectată de Pământ ajunge în straturile superioare ale atmosferei, o parte se întoarce spre pământ fiind reflectată de gazele de seră (vapori de apă și dioxid de carbon). Creșterea în atmosferă a concentrației gazelor de seră ca urmare a activităților umane conduce la o încălzire anormală a pământului, numită încălzire globală, precizează sursa amintită.

Ozonul aflat în atmosferă este un gaz protector important mai ales prin capacitatea sa de absorbție a radiațiilor ultraviolete. Scăderea concentrației ozonului are efecte negative grave asupra plantelor și viețuitoarelor de pe pământ.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata