În ce situaţii poate fi suspendată pensia de urmaș?

Foto: bundeangajat.olx.ro
75

În România, în contextul legal, plata pensiei de urmaş încetează dacă nu ai mai urmat programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale sau nu te-ai prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie.

În acest sens, pensia de urmaş se suspendă în următoarele situaţii:

 • pensionarul care beneficia de pensia de urmaş a decedat;
 • pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia;
 • pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, şi-a redobândit capacitatea de muncă;
 • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie;
 • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea la INEMRCM sau a centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă;
 • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu a mai urmat programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale;
 • copilul, beneficiar al unei pensii de urmaş, a împlinit vârsta de 26 de ani, cu excepţia copiilor pensionari de urmaş încadraţi în grad de invaliditate survenită până la 16 ani sau, după caz, pe perioada studiilor până la vârsta de 26 ani.;
 • pensionarul urmaş a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor, comisă asupra susţinătorului.

Plata pensiei de urmaș poate fi reluată la cerere

Însă, din fericire, plata pensiei de urmaș poate să fie reluată la cerere:

 • începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
 • începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia  s-a făcut după expirarea termenului de 30 de zile;
 • în situaţia copiilor, pensionari de urmaş, care au vârsta între 16 ani şi 26 de ani, ale căror drepturi au fost suspendate din cauză că nu au făcut dovada continuării studiilor, drepturile se repun în plată de la data începerii anului şcolar, în baza adeverinţelor de continuare a studiilor, cu respectarea termenului general de prescripţie de trei ani;
 • de la data suspendării la cerere, numai dacă, între data suspendării şi data reluării plăţii nu a intervenit, conform legii, o altă cauză de suspendare sau de încetare a plăţii.

În acest sens, documentele necesare înscrierii la pensie de urmaș sunt:

 • cerere pentru înscrierea la pensie de urmaş (anexa nr. 8 la norme);
 • actele de stare civilă ale urmaşilor şi reprezentantului legal, după caz, original  şi copie;
 • decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original), după caz;
 • decizia de pensie/talonul de plată a pensiei, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
Sursa: Capital.ro

Financiarul

Fi la curent cu ultimele noutăți financiare. Accesează cele mai relevante știri online pe Financiarul.ro. Va aducem zilnic știri din economice, noutăți interne și externe.  Citește zilnic cele mai noi știri online