AMPHIRO SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

8.060
CUI: 14430016
Data emiterii: 27.05.2010
Data publicării în BPI: 02.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 1237/110/2009, Tribunalul Bacău – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător-sindic Dana Ştefănescu.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr. 4, Bacău, jud. Bacău, tel. 0234525221, program registratura instanţei: luni-vineri: 10-13.
3.Debitor: SC Amphiro SRL sediul social: Bacău, str. Mihai Viteazu, nr. 3, sc.C, ap.1, CIF 14430016, nr. de ordine în registrul comerţului J04/65/2002, tel./fax: – e-mail: –
4.Creditor: AFP Bacău.
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Patriche Nicuşor, cu sediul în Bacău, str. Maramures, nr. 30 CIF 25049212, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B2241, tel./fax: 0234525096, 0744647498, e-mail: alexandru1957@clicknet.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar: Patriche Nicuşor. 6.Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Patriche Nicuşor, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Amphiro SRL, conform sentinţei civile nr. 548/07.05.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 1237/110/2009, în temeiul art.61 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Intrarea în faliment în procedură simplificată şi dizolvarea debitorului SC Amphiro SRL, prin sentinţa civilă nr. 548/07.05.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 1237/110/2009.
7.1.Debitorul SC Amphiro SRL are ca termen maxim 10 zile pentru predarea gestiunii averii către lichidatorul judiciar, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii, precum şi lista cu numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora la data deschiderii procedurii de faliment cu indicarea creanţelor născute după deschiderea procedurii.
7.2.Creditorii debitorului SC Amphiro SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţelor în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea creanţelor născute după data deschiderii procedurii la data de 23.06.2010. 7.2.2.Termen de verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al acestora la data de 07.07. 2010; Termen de depunerea contestaţiilor la tabelul suplimentar la data de 09.07.2010; Termen de definitivarea şi tabelului suplimentar al creanţelor şi întocmirea tabelului definitiv consolidat la data de 21.07.2010.
8.Se notifică faptul că adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bacău, str. Maramureş nr. 30 în data de 09.07.2010, ora 15.00 având ca ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar desemnat provizoriu de judecătorul sindic; probleme diverse (oportunitatea atragerii răspunderii administratorului statutar conform art.138 din Legea 85/2006).
9.Intrarea în faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău.
10.Termen pentru continuarea procedurii 03.09.2010.
Informaţii suplimentare: Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei,în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0.3 lei.

Financiarul

Fi la curent cu ultimele noutăți financiare. Accesează cele mai relevante știri online pe Financiarul.ro. Va aducem zilnic știri din economice, noutăți interne și externe.  Citește zilnic cele mai noi știri online