Care sunt progresele, provocările și oportunitățile viitoare în digitalizarea din UE

19

 

Criza COVID-19 a determinat o intensificare a eforturilor de digitalizare ale întreprinderilor din UE. Potrivit unui nou raport, “Digitalizarea în Europa 2022-2023: Evidence from the EIB Investment Survey, mai mult de jumătate (53%) dintre firmele din UE au luat măsuri în 2022 pentru a-și spori prezența digitală, cum ar fi oferirea de servicii online.

De asemenea, Uniunea Europeană a redus decalajul față de Statele Unite în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor digitale avansate. În 2022, 69% dintre firmele din UE au pus în aplicare tehnologii digitale avansate, cum ar fi robotica avansată, analiza de date mari și inteligența artificială, comparativ cu 71% dintre firmele din SUA. Decalajul s-a redus în mod constant în ultimii patru ani.

În timp ce firmele din UE au făcut progrese substanțiale, firmele din SUA au făcut, în general, mai multe progrese în ceea ce privește digitalizarea ca răspuns la pandemie, în primul rând din cauza investițiilor digitale mai mici ale microîntreprinderilor și ale firmelor mici din Uniunea Europeană. Doar 30 % dintre microîntreprinderile din Uniunea Europeană au acordat prioritate digitalizării, în comparație cu 62 % dintre firmele mari.

“Pentru a realiza tranziția digitală și a valorifica beneficiile sale pe termen lung, Uniunea Europeană ar trebui să meargă dincolo de adoptarea tehnologiei și să ia în considerare implicațiile societale mai largi. Abilitarea lucrătorilor pentru a-și îmbunătăți competențele digitale va fi crucială pentru a crea un mediu favorabil inovării în Uniunea Europeană, ceea ce, la rândul său, va face companiile și regiunile mai competitive și mai rezistente”, a declarat Debora Revoltella, director al Departamentului economic al BEI.

“Infrastructura digitală, inclusiv accesul la internet de mare viteză, mediile inovatoare și disponibilitatea lucrătorilor calificați joacă un rol crucial în stimularea digitalizării. Regiunile cu o infrastructură digitală mai bună asistă la randamente mai mari ale investițiilor digitale și la o prezență mai mare a firmelor digitale. Adoptând transformarea digitală în mod holistic, Uniunea Europeană poate construi un viitor prosper și durabil”, a declarat vicepreședintele BEI, Ricardo Mourinho Félix.

În ciuda progreselor înregistrate, persistă disparități substanțiale în ceea ce privește infrastructura digitală în regiunile UE, 14% dintre firme considerând că accesul limitat la infrastructura digitală reprezintă un obstacol major în calea investițiilor.
În plus, eforturile de digitalizare ale firmelor depind în mare măsură de disponibilitatea lucrătorilor cu competențe digitale. Regiunile în care lucrătorii au competențe digitale peste medie tind să implementeze tehnologii digitale avansate, iar întreprinderile din aceste regiuni au investit mai mult în digitalizare în timpul crizei COVID-19. Prin urmare, este esențial ca regiunile să îmbunătățească sistemele de educație și formare pentru a actualiza continuu competențele lucrătorilor și să ofere oportunități de învățare online pentru a reduce decalajul digital.

În ciuda progreselor înregistrate, persistă disparități substanțiale în ceea ce privește infrastructura digitală în regiunile UE, 14 % dintre întreprinderi considerând că accesul limitat la infrastructura digitală reprezintă un obstacol major în calea investițiilor.
În plus, eforturile de digitalizare ale firmelor depind în mare măsură de disponibilitatea lucrătorilor cu competențe digitale. Regiunile în care lucrătorii au competențe digitale peste medie tind să implementeze tehnologii digitale avansate, iar întreprinderile din aceste regiuni au investit mai mult în digitalizare în timpul crizei COVID-19. Prin urmare, este esențial ca regiunile să îmbunătățească sistemele de educație și formare pentru a actualiza continuu competențele lucrătorilor și să ofere oportunități de învățare online pentru a reduce decalajul digital.

Mediul în care operează firmele influențează, de asemenea, eforturile de digitalizare. Firmele din mediile foarte inovatoare din punct de vedere digital au fost mai predispuse să investească în digitalizare ca răspuns la pandemie.
Comerțul joacă, de asemenea, un rol vital în digitalizare, deoarece firmele implicate în comerțul internațional adoptă mai frecvent tehnologii digitale avansate.

Firmele digitale manifestă o rezistență mai mare la perturbările comerciale și fac față mai proactiv acestor perturbări. În plus, tehnologiile digitale pot contribui la abordarea provocărilor legate de mediu, de exemplu, prin intermediul mobilității urbane inteligente, al agriculturii de precizie și al lanțurilor de aprovizionare durabile, contribuind la reducerea emisiilor și la facilitarea tranziției către o economie mai ecologică.

Firmele avansate din punct de vedere digital sunt, de asemenea, mai înclinate să investească în măsuri de combatere a schimbărilor climatice: 57% dintre aceste firme au investit deja în astfel de măsuri, comparativ cu 43% dintre firmele nedigitale. Aceste constatări subliniază potențialul digitalizării de a sprijini trecerea la o economie mai durabilă.

 

Sursa – www.romaniajournal.ro

Financiarul

Fi la curent cu ultimele noutăți financiare. Accesează cele mai relevante știri online pe Financiarul.ro. Va aducem zilnic știri din economice, noutăți interne și externe.  Citește zilnic cele mai noi știri online