Dimar SRL a câştigat licitaţia pentru regularizarea râului Bahlui din Iaşi

57

Licitaţia pentru regularizarea râului Bahlui în municipiul Iaşi a fost câştigată de societatea Dimar SRL Bucureşti, oferta înaintată de aceasta fiind apreciată de comisia de licitaţie ca având „preţul cel mai scăzut” dintre ofertele ce îndeplineau condiţiile tehnice solicitate prin caietul de sarcini.

Pentru executarea lucrărilor respective au mai depus oferte: Conprif SA Buzău, Asociaţia VEGA’93 SRL Galaţi & Aquaproiect SA Bucureşti, Asociaţia Castrum Corporation SRL Satu Mare & Rolido Prodinvest SRL & Pro Toby SRL, Lescaci COM SRL Negreşti Oaş, THEMELI SA Grecia, PORR TECHNOBAU UND UNWELT AG Viena – Austria, Hidroconstrucţia SA Bucureşti, Asociaţia ECPROD SA Târgovişte & Inspet SA & Financiar Acces SRL, Construcţii Hidrozehnice SA Iaşi.

„Patru dintre ofertanţi au fost descalificaţi, pentru că nu îndeplineau diverse prevederi din caietul de sarcini, iar comisia de licitaţie a ales oferta cea mai scăzută ca preţ dintre cele care au rămas în cursă”, ne-a declarat Dan Buruiană, purtătorul de cuvânt al Administraţiei Bazinale de Apă Prut – Bârlad. Din comisia de licitaţie au făcut parte reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi Pădurilor, Ministerului Finanţelor Publice, Administraţiei Naţionale Apele Române şi Administraţiei Bazinale de Apă Prut – Bârlad.

Contractul de execuţie pentru acest obiectiv de investiţii, care trebuie realizat în termen de 30 de luni, va fi semnat după expirarea termenului în care se pot depune contestaţii la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

O porţiune din Bahlui ar putea deveni navigabilă

În cadrul proiectului, în municipiul Iaşi va fi decolmatată albia Bahluiului pe o lungime de 11 km şi vor fi realizate lucrări pentru stabilizarea malurilor  albiei minore în zona în care se realizează decolmatarea:

reprofilare albie minoră pe o lungime totală de 6,13 km; îmbrăcăminţi cu perete din beton armat monolit în albia minoră pe o lungime de 2,5 km între Podu de Piatră şi Podul Tudor Vladimirescu; stabilizare albie minoră cu gabioane din amonte de confluenţa cu râul Nicolina până la Podu de Piatră  şi între Podul Tudor Vladimirescu şi Podul Metalurgiei, pe o lungime totală de 2,35 km de râu.

De asemenea, vor mai fi realizate lucrări pentru asigurarea liniei continue de apărare împotriva inundaţiilor a oraşului Iaşi, constând în: dig de apărare mal drept pe o lungime de 3,83 km în Zona Cicoarei; refacere parapeţi de apărare pe o lungime de 2,5 km între Podu de Piatră şi Podul Tudor Vladimirescu; supraînălţare dig existent pe o lungime de 2,97 km între Podul Tudor Vladimirescu şi Podul Sfântul Ioan. Porţiunea respectivă va fi navigabilă şi va avea un rol de agrement.

“Pornim de la câteva obiective minimale: alee de promenadă, cu băncuţe şi dotări pe malul Bahluiului, instalaţii de iluminat din zona Podu de Piatră până în zona Tudor Vladimirescu, cu sisteme ecologice bazate pe energie solară, amenajări de stăvilare şi ecluză în Podu Roş pentru ambarcaţiuni uşoare de agrement şi sportive, 3 până la 5 construcţii transversale peste albie, de pe un mal pe celălalt, pentru magazine, terase, alei”, declara, de curând, secretarul de stat în Ministerul Mediului şi Pădurilor, Dan Cârlan.

Proiectul complet de amenajare a albiei râului Bahlui se ridică la o valoare de 65 de milioane de euro

Obiectivul de investiţii „Regularizare râu Bahlui în municipiul Iaşi“ face parte dintr-un proiect mai amplu de amenajare a albiei râului Bahlui, în valoare estimată de 65 de milioane de euro.
Cea mai importantă dintre măsurile proiectului are în vedere regularizarea cursului râului Bahlui pe o porţiune importantă în care acesta traversează municipiul Iaşi, valoarea lucrărilor specifice fiind estimată, anterior licitaţiei, la 8,46 milioane de euro.

Celelalte proiecte incluse în iniţiativă vizează amenajarea unei acumulări în zona Târgu Frumos, implementarea unui sistem de management integrat în bazinul hidrografic al Prutului, al cărui afluent este Bahluiul, pentru gestionarea optimă a resurselor de apă, şi realizarea unui model digital al acestui bazin hidrografic. “Aceste proiecte se află în diverse stadii premergătoare organizării licitaţiilor aferente”, ne-a mai spus Dan Buruiană.

Financiarul

Fi la curent cu ultimele noutăți financiare. Accesează cele mai relevante știri online pe Financiarul.ro. Va aducem zilnic știri din economice, noutăți interne și externe.  Citește zilnic cele mai noi știri online