Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat Strategia 2021-2023

56

Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat Strategia pentru perioada 2021-2023, document ce a fost elaborat în conformitate cu noul context generat de pandemia COVID-19.

Obiectivele strategice aferente intervalului menționat au fost reanalizate și actualizate, în strânsă corelare cu cele mai recente politici adoptate la nivel European: noul Plan de acțiune pentru Uniunea Piețelor de Capital și integrarea piețelor financiare, dezvoltarea durabilă, digitalizarea și inovația tehnologică în sectorul serviciilor financiare.

De asemenea, Programul de activități pentru anul 2021 cuprinde acțiuni punctuale menite să asigure promovarea stabilității financiare, asigurarea convergenței intersectoriale, armonizarea cadrului de reglementare și întărirea funcțiilor de supraveghere. Totodată, programul presupune și continuarea procesului de întărire a capacității instituționale, în acord cu măsurile, practicile și prioritățile strategice promovate la nivelul autorităților europene ESMA și EIOPA.

“Pornind de la necesitatea restructurării, reanalizării şi reorganizării obiectivelor şi activităţilor din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în vederea adaptării şi ajustării noilor realităţi şi contexte, a fost elaborată Strategia pentru perioada 2021 – 2023 şi Programul de activităţi pentru anul 2021. Obiectivele strategice astfel asumate, dar şi programul de activităţi aduc valoare adăugată şi coerenţă organizării activităţilor curente ale Autorităţii şi ţin seama de tendinţele identificate la nivelul celor trei pieţe financiare nebancare, dar şi de activităţile asumate prin programele autorităţilor europene ESMA, EIOPA şi ESRB. În anul 2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară va ajunge să fie o autoritate care aplică cele mai înalte standarde de supraveghere, cu o abordare proactivă, cu date şi informaţii de calitate şi cu deschidere către adoptarea celor mai bune practici internaţionale”, a declarat Valentin Ionescu, directorul Direcţiei Strategie şi Stabilitate Financiară – ASF

Incertitudinile şi riscurile sporite la adresa evoluţiei şi stabilităţii economiei globale generate de efectele pandemiei COVID-19, dar şi de măsurile restrictive, aplicate pe plan național și european, presupun adaptarea continuă și considerabilă a modului de funcționare a Autorității de Supraveghere Financiară, precum și ridicarea standardelor profesionale și a vitezei de reacție la nivel instituțional.

Criza COVID-19 a însemnat și intensificarea utilizării tehnologiei în toate procesele și activitățile Autorității, fapt care a condus la o reașezare și o regândire a priorităților și a obiectivelor instituționale, pentru a răspunde cât mai eficient provocărilor legate de riscurile emergente și pentru a dispune măsurile optime menite să asigure încredere în piețele financiare.

Așadar, atât obiectivele strategice, cât și programul de activități sunt adaptate noilor realități și provocărilor fără precedent aduse de pandemia COVID-19 și urmăresc îndeplinirea rolului strategic al instituției, prin asigurarea funcționării corecte a piețelor supravegheate, dar și prin corelarea prevederilor legislative naționale cu legislația europeană și cu cele mai bune practici în domeniu.

Strategia Autorității de Supraveghere Financiară 2021-2023 poate fi consultată AICI.

Financiarul

Fi la curent cu ultimele noutăți financiare. Accesează cele mai relevante știri online pe Financiarul.ro. Va aducem zilnic știri din economice, noutăți interne și externe.  Citește zilnic cele mai noi știri online