DNA a trimis în judecată 12 persoane pentru fraude cu fonduri europene

24

Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Alba Iulia au trimis în judecată 12 persoane, printre care se află un cetățean francez, notari și administratori de firme, într-un dosar privind fraude cu fonduri europene în legătură cu derularea unui contract de extindere a infrastructurii de apă și canalizare în județele Sibiu, Brașov și Prahova.

Potrivit unui comunicat al DNA, au fost trimiși în judecată Bachir Mazen și Younes Ziad (arestați în lipsă), Daniel Luc Henri Marie (cetățean francez), Cristina Tudorache, Ștefan Florea Dimitriu, Mihail Iordache (administrator al SC Cast SRL), Simona Mariana Luther (reprezentant legal al SC Passavant Roediger Romania SRL), Homsi Ghassan și Khalil Saad (angajați ai firmelor Butec Sal și Passavant Roediger România SRL), notarii publici Georgeta Daniela Beșchia și Valeria Doina Buzea, Costin Gimi Palada (administrator de fapt al SC Cast SRL).

De asemenea, au fost deferite justiției persoanele juridice Societatea de Construcții Napoca SA, SC Cast SRL, SC Passavant Energy&Environment SRL (fostă SC Passavant Roediger România SRL).

DNA susține că, în perioada 2011 — 2014, în contextul derulării unor programe finanțate din fonduri europene, Costin Palada, Deniel Luc Henri Marie și Cristina Tudorache au constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat și ceilalți inculpați, toți având scopul declarat și urmărit de a obține, prin mijloace nelegale, finanțarea europeană și națională.

Concret, la data de 6 aprilie 2011, între Ministerul Mediului, în calitate de autoritate contractată și SC Apă Canal SA Sibiu, în calitate de beneficiar, a fost încheiat prin POS Mediu contractul având ca obiect “Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov” în valoare totală de 421.453.177 lei fără TVA, din care 322.483.325 lei finanțare nerambursabilă.

În cadrul acestui contract, SC Apă Canal SA Sibiu a încheiat 11 contracte de lucrări și patru contracte de servicii.

În ceea ce privește contractul având ca obiect proiectarea, elaborarea documentațiilor pentru obținere avize și autorizații, construcție “Stație de epurare ape menajere pentru localitatea Ocna Sibiului”, s-a publicat anunțul SEAP nr. 139441/5.10.2012. Conform celor înscrise în anunțul de participare, contractul era finanțat în proporție de 76,54% fonduri europene prin POS Mediu 2007 — 2013.

Pentru calificare, în ceea ce privește procedura licitației, agenții economici trebuiau să demonstreze, sub sancțiunea excluderii, faptul că au o “experiență similară”, respectiv că: “în ultimii 5 ani au dus la bun sfârșit lucrări de execuție a cel puțin unei stații de epurare a apei uzate cu o capacitate de minim 2000 PE”, în cadrul unor contracte de proiectare și execuție.

La licitația organizată în data de 4 decembrie 2012, s-a prezentat și Societatea de Construcții Napoca SA, care a și câștigat licitația, dovedind “experiența similară” prin susținerea acordată, în condițiile art. 190 din OUG 34/2004, de către un terț susținător, respectiv societatea comercială Butec Sal, înregistrată în Liban.

DNA arată că, de documentația respectivă, întocmită în fals, s-au ocupat Deniel Luc Henri Marie, un presupus reprezentant al terțului susținător împreună cu Cristina Tudorache, pe baza înțelegerii cu reprezentanții Societății de Construcții Napoca SA.

Toate documentele întocmite în fals, care au produs efecte juridice, au fost autentificate la birourile notarilor Valeria Doina Buzea și Georgeta Daniela Beșchia, care și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu, prin încălcarea prevederilor legale referitoare la legalizarea diverselor acte.

Despre documentele depuse în cadrul procedurii a luat cunoștință Florea Dimitriu, în calitate de administrator al Societății de Construcții Napoca SA, care le-a contrasemnat, inclusiv pe cele falsificate, deși la dosarul de achiziție a fost identificată o împuternicire prin care era mandatată o altă persoană pentru semnarea oricărui document din procedura atribuirii contractului.

Întrucât, pe parcursul executării contractului, s-au înregistrat nereguli și întârzieri, SC Apă Canal SA s-a adresat societății susținătoare, respectiv în vederea implicării acesteia în executarea contractului.

În urma acestei notificări, reprezentanții SC Apă Canal SA au aflat că Butec Sal nu l-a împuternicit pe Deniel Luc Henri Marie să angajeze societatea în acest proiect, că nu a acordat niciodată susținere tehnică către Societatea de Construcții Napoca SA, iar angajamentul ferm autentificat sub nr. 3875 din 18.12.2012 de Valeria Buzea nu reprezintă realitatea.

În continuare, reprezentanții firmei Butec Sal au precizat că ei înțeleg să nu-și îndeplinească obligațiile din contract.

Urmare a acestei comunicări, la data de 31 decembrie 2013, SC Apă Canal SA Sibiu a reziliat contractul respectiv.

SC Hidro Prahova SA, al cărei acționar majoritar este Consiliul Județean Prahova, a fost beneficiarul finanțării europene alocate prin POS Mediu proiectului “Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Prahova”, în valoare totală de 822.819.366 lei din care 548.313.554 lei contribuție POS Mediu 2007-2013 și 274.505.812 lei — contribuție beneficiar.

În calitate de beneficiar al acestui proiect, SC Hidro Prahova SA a organizat, prin intermediul Unității de Implementare a Proiectelor — UIP din cadrul companiei, licitațiile pentru atribuirea tuturor contractelor de consultanță și execuție.

În anul 2012, comisia de evaluare a ofertelor constituită la nivelul SC Hidro Prahova SA, din cele 7 oferte conforme depuse pentru atribuirea contractului de lucrări nr. 1 Breaza, a declarat câștigătoare oferta unei asocieri de firme: SC Cast SRL și Butec Sal. Ulterior adjudecării licitației, reprezentanții firmei libaneze au solicitat oficial retragerea din asociere, cerere care nu a fost acceptată de reprezentanții SC Hidro Prahova SA Ploiești, întrucât experiența tehnică a asocierii a fost asigurată de această societate.

Până în luna noiembrie 2013, asocierea desemnată câștigătoare nu a efectuat nicio lucrare.

Pe parcursul aceluiași an, reprezentanții firmei libaneze au încercat să cesioneze 49% din partea lor de contract celor de la SC Cast SRL, soluție neacceptată însă de către SC Hidro Prahova SA Ploiești.

La fel, s-a încercat cesionarea a 94,98% din contract către SC Passavant Roediger România SRL, soluție de asemenea neacceptată.

Abia la data de 31 decembrie 2014, SC Hidro Prahova SA Ploiești a acceptat cesionarea, de către societatea libaneză, a procentajului de 49% din întreaga lucrare către societatea Passavant Roediger Romania SRL.

Prealabil încheierii acestui contract însă, prin reprezentanții desemnați, SC Cast SRL a încheiat, la data de 25 noiembrie 2013, un alt contract ascuns cu SC Passavant Roediger Romania SRL, prin care asocierea de firme cesiona un procentaj de 97% din contractul semnat cu SC Hidro Prahova, ignorând astfel soluția de respingere.

Acest contract, necomunicat SC Hidro Prahova, a fost cel care a produs efecte între părți, dovadă faptul că, la data de 14.03.2014, la doar o zi după ce s-a încasat avansul de 7.705.590 lei, suma de 7.474.407 lei a fost transferată în contul Escrow aparținând SC Passavant Roediger Romania SRL, deschis în baza contractului din 25.11.2013; în aceeași zi, în contul SC Cast SRL este virată suma de 231.167 lei reprezentând 3% din valoarea avansului.

La data de 18 martie 2014, SC Passavant Roediger Romania SRL a virat în contul SC Cast SRL suma de 350.251 lei.

Din partea SC Passavant Roediger Romania SRL, atât contractul cât și deschiderea contului Escrow au fost semnate de Simona Mariana Luther.

Procurorii susțin că și de această dată întreaga documentație a fost falsificată de către Deniel Luc Henri Marie, presupus reprezentant al firmei libaneze împreună cu Cristina Tudorache, pe baza înțelegerii cu administratorul SC Cast SRL, Mihail Iordache.

DNA mai arată că toate documentele întocmite în fals, care au produs efecte juridice, au fost autentificate la birourile notarilor Valeria Buzea și Georgeta Daniela Beșchia.

Concluzia procurorilor este că inculpații au urmărit: ca procedura de subcontractare către SC Passavant Roediger România SRL să fie una formală, dar cu o destinație precisă (obținerea contractului de lucrări de către această din urmă firmă); rămânerea SC Cast SRL în asociere pentru un procent infim de 3%, pentru care nu mai trebuia să execute nicio lucrare; ieșirea Butec Sal din asociere printr-un procedeu interzis, respectiv cesionarea procentului de 97% contra unei sume substanțiale, de 250.000 euro, prin care firma libaneză a cesionat, transferat și predat către SC Passavant Roediger România SRL toate drepturile, obligațiile, răspunderile, titlurile și dobânzile deținute în cadrul contractului de lucrări; realizarea unei noi subcontractări către o altă societate comercială.

Urmare a acestei conduite infracționale, la data de 13 martie 2014, liderul asocierii, SC Cast SRL, a obținut decontarea avansului în cuantum de 7.705.590 lei, care a fost împărțit după proporțiile convenite, 97% respectiv 3% între SC Passavant și SC Cast SRL.

În cauză, SC Apă Canal SA s-a constituit parte civilă cu suma totală de 503.999 lei reprezentând cheltuieli salariale pentru organizarea licitației adjudecată în mod fraudulos de Societatea de Construcții Napoca SA (102.958 lei); cheltuieli aferente executării contractului de lucrări (67.282 lei); diferențe costuri execuție contract (33.375 lei).

De asemenea, SC Hidro Prahova SA s-a constituit parte civilă în dosar cu 7.705.590 lei reprezentând suma acordată cu titlu de avans în cadrul proiectului respectiv.

În cauză, a fost instituită măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel Alba Iulia, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Financiarul

Fi la curent cu ultimele noutăți financiare. Accesează cele mai relevante știri online pe Financiarul.ro. Va aducem zilnic știri din economice, noutăți interne și externe.  Citește zilnic cele mai noi știri online