EUR
4,85 RON
(0%)
USD
4,34 RON
(0%)
GBP
5,41 RON
(0%)
CHF
4,56 RON
(0%)
BGN
2,47 RON
(0%)
BYN
1,68 RON
(0%)
CAD
3,10 RON
(0%)
RSD
0,04 RON
(0%)
AUD
2,68 RON
(0%)
JPY
0,04 RON
(0%)
CZK
0,18 RON
(0%)
INR
0,06 RON
(0%)

 

Lifestyle