EUR
4,84 RON
(-0.05%)
USD
4,27 RON
(+0.34%)
GBP
5,38 RON
(+0.07%)
CHF
4,55 RON
(-0.06%)
BGN
2,47 RON
(+0.25%)
BYN
1,75 RON
(+0.25%)
CAD
3,15 RON
(+0.13%)
RSD
0,04 RON
(-0.05%)
AUD
2,98 RON
(+0.15%)
JPY
0,04 RON
(+0.19%)
CZK
0,18 RON
(-0.07%)
INR
0,06 RON
(+0.59%)

Realităţi economice