Senat: Licenţele de traseu pentru transportul public judeţean, atribuite prin hotărâre a CJ

31

Senatorii au decis în această săptămână ca licenţele de traseu pentru transportul public judeţean de persoane să fie atribuite prin hotărâre a consiliului judeţean.

 Potrivit propunerii legislative a senatorului PSD Darius-Bogdan Vâlcov, aprobată de plenul Senatului, consiliile judeţene sunt obligate să înfiinţeze autorităţi judeţene de transport prin care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate, desfăşurat între localităţile judeţului, inclusiv în cazul în care acestea au înfiinţat o asociaţie de dezvoltare comunitară, precum şi să înfiinţeze societăţi de transport public judeţean de persoane prin curse regulate necesare, dacă acestea nu există.

“În cazul transportului public judeţean de persoane realizat prin curse regulate, licenţele de traseu se atribuie prin hotărâre a consiliului judeţean, pe baza propunerilor autorităţii judeţene de transport”, se arată raportul întocmit propunerii de lege de Comisia pentru administraţie publică.

Senatul a adoptat, în calitate de Cameră decizională, şi proiectul care vizează modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare.

Potrivit raportului Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, “proiectul de lege are ca obiect de reglementare analiza situaţiilor personalului militar clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militare, în urma afecţiunilor fizice dobândite în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, să se încadreze sau să se reîncadreze la cerere, în instituţiile militare de care aparţin, în funcţii militare sau civile prin ordin al conducătorilor instituţiei”.

Necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri de sprijin şi de compensare a riscului la care se supun militarii este justificată, în opinia iniţiatorului, de situaţia socială în care se află militarii răniţi în timpul sau în legătură cu sarcinile de serviciu.

Şi iniţiativa legislativă privind adoptarea de măsuri specifice în vederea dezvoltării comunităţilor sărace a primit un vot favorabil în plenul Senatului.

Propunerea de lege prevede crearea cadrului naţional instituţional şi legislativ în vederea susţinerii comunităţilor sărace şi a grupurilor vulnerabile.

În acest sens, iniţiatorii propun înfiinţarea grupului de lucru pentru comunităţile sărace, structură fără personalitate juridică, în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, precum şi crearea instrumentului pentru facilitarea accesului comunităţilor sărace la fondurile structurale, cu rolul de a pune la dispoziţia comunităţilor sărace resursele financiare necesare asigurării cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri structurale.

Senatorii au mai adoptat iniţiativa legislativă ce vizează completarea Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari în sensul stabilirii în sarcina administratorului de imobile a obligaţiei de a informa trimestrial proprietarii cu privire la situaţia financiară a asociaţiei de proprietari.

Prin introducerea noii prevederi în legea menţionată, administratorii aduc la cunoştinţă, trimestrial, proprietarilor din cadrul asociaţiei de care răspund, printr-o formulă aleasă de către proprietari (e-mail sau în scris), situaţia financiară (situaţia facturilor, a conturilor bancare, dobânzile aferente conturilor deschise, plăţile salariale, restanţe la facturi, situaţia lucrărilor angajate din punct de vedere financiar), sub semnătura administratorului, a preşedintelui şi a cenzorului).

Plenul Senatului a adoptat, de asemenea, propunerea legislativă care modifică Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului în sensul că nu se vor mai percepe taxe sau tarife pentru avizarea documentelor iniţiate de autorităţile şi instituţiile publice în acest domeniu.

Iniţiativa de lege, propusă de senatorul social-democrat Bogdan Darius Vâlcov, şi amendată în Comisia pentru administraţie publică, prevede că “avizarea documentaţiilor de interes general – toate categoriile din domeniul amenajării teritoriului, precum şi din domeniul urbanismului iniţiate de autorităţile şi instituţiile administraţiei publice se face fără perceperea de taxe şi/sau tarife”.

Financiarul

Fi la curent cu ultimele noutăți financiare. Accesează cele mai relevante știri online pe Financiarul.ro. Va aducem zilnic știri din economice, noutăți interne și externe.  Citește zilnic cele mai noi știri online