Acuzaţii de abuz şi presiuni discreţionare, la Ambulanţa Neamţ

– Un grup de salariaţi de la Serviciul de Ambulanţă Neamţ ne-a trimis o sesizare în care se afirmă că, după apariţia unui articol în presă, conducerea a declanşat o adevărată anchetă, cu accente dintre cele mai nepotrivite pentru o instituţie publică

– În dispoziţiile date folosesc expresii precum „cercetare disciplinară colectivă” şi „salariatul va fi considerat a recunoaşte săvârşirea faptelor imputabile cercetate de comisie”

– În replică, managerul Albu precizează că totul se înscrie în normalitate

 

Un grup de salariaţi ai Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Neamţ ne-a trimis o sesizare în care sunt aduse acuzaţii grave managerului general interimar, dr.Dorice Albu. Sesizarea este însoţită de documente care să susţină respectivele afirmaţii.

Ne-a captat atenţia în mod deosebit o exprimare nefericită – rezultată dintr-o proastă consiliere, probabil – folosită într-o decizie (nr. 167 din data de 10.08.2015), asumată, prin semnătură şi ştampilă, de managerul Dorice Albu: „Dispun: Art.1 Se constituie comisia de cercetare disciplinară colectivă prealabilă pentru identificarea şi cercetarea disciplinară a salariaţilor care au furnizat presei acte contabile, informaţii privind…”

Indiferent de subiectul aflat în dispută şi de argumentele pro sau contra, credem că o astfel de comisie, „de cercetare disciplinară colectivă”, merită să figureze, la loc de cinste, în Antologia anchetelor din perioada comunistă şi post-comunistă din România!

De asemenea, din multitudinea de documente care se întocmesc între două solicitări de ambulanţă pentru salvarea vreunei vieţi omeneşti, merită să mai punctăm o exprimare care trădează faptul că nicăieri avertizorii publici nu se bucură de susţinerea şefilor capitalismului nostru bugetar şi că vinovăţiile sunt decise înainte ca vreun for competent să se pronunţe.

Iată mostra: „În situaţia părăsirii locului de muncă anterior prezentării la comisie, salariatul va fi considerat a recunoaşte săvârşirea faptelor imputabile cercetate de comisie”. Îşi asumă verdictul aceeaşi dr.Dorice Albu.

Cu alte cuvinte, angajatul care nu rămâne peste orele de program sau până când are timp comisia de anchetă să-l vadă este considerat vinovat fără a mai trece prin „procesul de judecată” al comisiei.

Ei bine, ne oprim aici cu consideraţiunile noastre personale, socotind că am descris suficient atmosfera în care se face anchetă la Salvare şi vom prezenta, în continuare, cele două puncte de vedere, evident, divergente.

 Sesizarea unui grup de salariaţi

Domnule redactor şef»,

Urmare a articolului «Chef cu wisky, bere şi vin cu banii de la Salvarea Neamţ», în care sunt prezentate o serie de posibile derapaje manageriale ale conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamţ, managerul general interimar, în loc să analizeze şi să remedieze situaţia, constituie o comisie de cercetare disciplinară colectivă, cu scopul de identificare a persoanelor care au informat presa despre unele abateri grave ce se petrec în SAJ Neamţ.

Sunt cercetaţi discreţionar doar angajaţii Biroului Financiar Contabil şi RUNOS. Cercetarea se desfăşoară fulger, salariaţii sunt obligaţi să rămână peste orele de program, în caz contrar se consideră că sunt vinovaţi, conform notei interne adresate RUNOS-ului, ceea ce este un abuz fără margini! Este inacceptabil un astfel de comportament al unui manager plătit din bani publici pentru a conduce o unitate de stat!

Salariaţii sunt ameninţaţi că, dacă nu se află cine a furnizat datele presei, vor fi sancţionaţi colectiv. Este incredibil!

Nu sunt cercetaţi, ba, mai mult, sunt apăraţi cei ce comit abuzurile. Vinovat e cel ce aduce la cunoştinţă mass-media astfel de nereguli şi nu cei ce le comit!

De acelaşi tratament beneficiază toţi salariaţii care îndrăznesc să aibă şi alte opinii. Printr-o adresă semnată de un număr de salariaţi, li se aduce la cunoştinţă managerului şi sindicatului că în unitate se petrec o serie de abuzuri fără precedent la Serviciul Mişcare-Exploatare şi nu numai, dar aceştia sunt cercetaţi pentru activităţi extraprofesionale în timpul programului, adică nu pot discuta unii cu alţii pe motiv că suspendă activitatea profesională, ceea ce este un fals. Discuţiile au avut loc între solicitări la urgenţe! Nu a fost periclitată în nici un fel activitatea specifică. Dreptul la liberă exprimare este garantat de Constituţie! Ştie doamna manager acest lucru?

Managerul unităţii acţionează dictatorial şi în totală lipsă de profesionalism umilind, intimidând şi hărţuind”.

Sesizarea se termină cu o serie de întrebări adresate managerului dr.Dorice Albu:

„De ce sunt cercetaţi cei care au semnalat abuzurile presei şi nu cei ce au beneficiat de acestea? Cum explicaţi acest lucru?

Fiind ban public, nu este normal ca toate cheltuielile să se facă transparent? Ce se doreşte a se ascunde?

Pentru dumneavoastră nu există prezumţia de nevinovăţie?

Cum explicaţi faptul că doar cei care vă critică sunt anchetaţi, sancţionaţi, umiliţi?

Ambulanţa este instituţie publică sau proprietatea cuiva care are interese aici?

De ce sunt răsplătiţi doar cei ce vă sunt fideli, iar ceilalţi sunt umiliţi, batjocoriţi, trataţi ca nişte «sclavi»?

Vă consideraţi deasupra legii?

Organele abilitate nu ar trebui să se autosesizeze?”

Punctul de vedere al conducerii Ambulanţei

Considerând normal să avem punctul de vedere al persoanei căreia i se aduc acuzaţii, am aşteptat două zile să îl putem obţine. Din câte am văzut „la faţa locului”, acest text a fost redactat cu concursul direct al unei persoane de la Cabinetul avocatului Monica Anton, cu care, ni s-a spus, există o colaborare.

Stimată redacţie,

Subsemnata, Dr.Albu Dorice, în calitate de Manager General Interimar al SAJ Neamţ, vă prezint punctul nostru de vedere privind nemulţumirile unor salariaţi ai serviciului nostru ce se vor a fi aduse la cunoştinţa publicului.

Ca şi precizare prealabilă, putem afirmă că reacţia salariaţilor SAJ Neamţ se încadrează în normalitatea raporturilor de muncă, atunci când salariaţii încalcă disciplina muncii şi urmăresc a fi exoneraţi de răspundere.

Întreaga procedură de cercetare a avut ca scop identificarea persoanelor care în mod intenţionat au transmis către presă informaţii nereale, determinând formarea unei imagini eronate cu privire la activitatea serviciului.

Pentru aflarea adevărului am considerat necesară o astfel de procedură, tocmai pentru aplicarea prezumţiei de nevinovăţie şi a principiului răspunderii pentru fapta proprie.

Solicitarea de a răspunde în faţa comisiei s-a făcut în condiţiile în care salariaţii din cadrul RUNOS aveau învoiri acordate şi neacoperite de ore lucrate. Mai mult, era şi în interesul fiecărui angajat de a se afla adevărul.

Toţi salariaţii unităţii care s-au abătut de la disciplina muncii şi a prevederilor Regulamentului Intern au fost sancţionaţi, cu avertisment, fără discriminare şi nepărtinitor.

Cheltuielile se efectuează transparent şi legal, dar opinăm că acestea trebuie transmise publicului larg de persoane cu astfel de atribuţii şi în conformitate cu documentele aflate în arhiva serviciului. Nu transmiterea informaţiilor constituie abaterea în concret, ci transmiterea de informaţii eronate.

Se fac cercetări administrative privind toate aspectele negative sesizate de angajaţi pentru ca măsurile ce se impun a fi luate să fie în concordanţă cu faptele, persoanele, gradul de vinovăţie şi normele legale şi regulamentare încălcate.

Fiind o instituţie publică, având ca finanţare banul public, trebuie să asigurăm şi o disciplină a muncii ce trebuie înţeleasă şi respectată de toţi salariaţii. Nimeni şi nici un salariat nu este deasupra legii, implicit deasupra reglementarilor interne.

Nimeni nu este răsplătit decât în conformitate cu drepturile salariale legale stabilite de către Ministerul Sănătăţii.

Libertatea de exprimare trebuie exercitată în anumite limite, astfel încât să nu aducă atingere dreptului la imagine al persoanei fizice sau juridice. Dreptul la imagine fiind protejat de Constituţia României, de Noul Cod Civil şi de Convenţia Europeana a Drepturilor Omului”.

Mihael BALINT – ziarulceahlaul.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata