Stiri

judetul galati

Judeţul Galaţi: scurt istoric

Vestigiile arheologice descoperite pe teritoriul actualului județ Galați atestă existența locuirii aici încă din neolitic, perioadă din care au fost scoase la iveală urme de așezări omenești.…

Judeţul Galaţi: prezentare

Suprafața totală: 4466,3 kmp. Numărul orașelor: 4, dintre care două municipii: Galați și Tecuci. Numărul comunelor: 61. Numărul satelor: 180. Județul Galați este situat în partea central-estică a…