navigare Tag

Transilvania

Judeţul Cluj: scurt istoric

Județul Cluj, situat într-o zonă fizico-geografică complexă, cu variate forme de relief care coboară dinspre culmile Carpaților Occidentali spre Câmpia Transilvaniei, a oferit de timpuriu condiții propice desfășurării neîntrerupte a…

Judeţul Sibiu: scurt istoric

Cele mai vechi urme de locuire (unelte de silex și din cremene) descoperite în perimetrul județului Sibiu - la Racovița, Ocna Sibiului, Șelimbăr ș.a.- datează din paleolitic. La Tilișca au fost identificate urmele unei cetăți dacice…

Judeţul Harghita: scurt istoric

Cercetările arheologice au dovedit că teritoriul actual al județului Harghita a fost locuit încă din neoliticul timpuriu (5500-5300 î.Hr.). Descoperirile arheologice de la Merești, Toplița, Remetea, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc,…

Judeţul Mureş: scurt istoric

Săpăturile arheologice efectuate de-a lungul anilor pe teritoriul actual al județului Mureș, care a făcut parte din provincia romană Dacia, au scos la iveală numeroase mărturii materiale de la dacii care au populat aceste ținuturi (unelte…

Judeţul Alba: scurt istoric

Străveche vatră românească, locuită neîntrerupt din Neolitic (vestigii descoperite la Câlnic, Daia Română, Pianu, Tărtăria, Petrești), cu urme de viață din Epoca Bronzului (Câlnic, Daia Română) și din Epoca fierului (Ciumbrud),…

Judeţul Covasna: Scurt istoric

Prezenţa omului pe teritoriul actual al judeţului Covasna datează din cele mai îndepărtate timpuri, urmele activităţii sale fiind scoase la iveală de numeroase săpături arheologice care au stabilit că acestea aparţin Neoliticului (mil.…