Consultare publică pentru actualizarea listei localităților din „zonele albe”

ANCOM supune consultării publice o listă cu 4.117 localități (în care există 525.297 de gospodării și o populație totală de 1.422.865 de locuitori),în scopul actualizării situației localităților din România care nu sunt încă acoperite de rețele de comunicații electronice în bandă largă de mare viteză. Acest demers a fost inițiat la solicitarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), care urmează să deruleze o schemă de ajutor de stat pentru construirea, din fonduri publice, de rețele de comunicații electronice și, eventual, de infrastructuri fizice asociate acestora.

Măsurile de intervenție ale MCSI

Schema de ajutor de stat care urmează a fi derulată vizează atingerea obiectivului specific O.S 2.1 „Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de mare viteză” – Axa prioritară 2 a Programului Operațional Competitivitate. Fondurile publice vor fi folosite pentru construirea de rețele de comunicații electronice și, eventual, de infrastructuri fizice asociate acestora, necesare în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice în bandă largă de mare viteză în localitățile defavorizate din acest punct de vedere.

Mai multe informații în acest sens sunt puse la dispoziție pe pagina de internet a MCSI.

Lista localităților supusă consultării publice

Lista supusă consultării publice a fost realizată în baza raportărilor anuale și bianuale ale operatorilor de comunicații electronice privind localitățile în care aceștia dețin conexiuni de acces la internet la puncte fixe și mobile.

Din numărul localităților obținut astfel au fost eliminate localitățile în care a fost declarată existența unor tehnologii de acces ce permit conexiuni la puncte fixe cu viteze „best effort” de transfer al datelor de cel puțin 30 de Mbps, localitățile în care s-a declarat existența de conexiuni la puncte fixe prin fibră optică și cupru VDSL, precum și cele care fac obiectul unor intervenții publice prin diferite măsuri de finanțare.

Localitățile rămasesunt cele în care nu au fost implementate sau nu se derulează, în prezent, măsuri de intervenție publică în domeniul comunicațiilor electronice. În plus, aceste localități nu se află în aria eligibilă pentru măsuri de intervenție publică în domeniul comunicațiilor electronice potrivit PNDR 2014-2020.

Din cele 4.117 localități analizate, 1.997 sunt deservite de o rețea de comunicații electronice care poate asigura conexiuni cu viteze de transfer al datelor (download) în regim „best effort” de minim 2 Mbps, dar nu mai mult de 30 de Mbps, iar 1.075de localități sunt deservite de cel puțin o rețea de acces la puncte mobile de tipul 4G (LTE).

Informații solicitate de ANCOM

ANCOM invită toate persoanele interesate (operatori de comunicații electronice, autorități publice locale sau centrale, alți agenți economici, persoane fizice etc.) să transmită, dacă dețin, informații legate de existența, în prezent, în oricare dintre aceste localități,a unor rețele de acces la puncte fixe (buclă locală) în măsură să asigure servicii de comunicații electronice cu viteze de transfer al datelor (download) în regim „best effort” de minim 30 Mbps sau servicii de comunicații electronice cu viteze de transfer al datelor (download) în regim „best effort” minim 2 Mbps, dar nu mai mult de 30 Mbps. Alte informații solicitate se referă la existența unor rețele de acces la puncte mobile (buclă locală) de tipul 4G (LTE) și despre intențiile de investiții, din fonduri exclusiv private, în dezvoltarea de rețele în următorii 3 ani (până la data de 1 decembrie 2020).

Este important de reținut faptul că MCSI intenționează să ia data de 1 decembrie 2017 ca referință în legătură cu orice aspecte care țin de lista „zonelor albe”. În aceste condiții, operatorii de comunicații electronice trebuie să aibă în vedere că dacă vor instala rețele de comunicații electronice după data de 1 decembrie 2017 și nu le comunicădrept intenții de investiții în localitățile care în urma acestei consultări publice vor rezulta ca nefiind deservite de rețele de comunicații electronice rapide, ar putea fi concurați de operatori de comunicații electronice care primesc finanțare publică pentru atingerea obiectivelor de acoperire.

Procesul de consultare publică

Lista localităților poate fi consultată aici, persoanele interesate fiind invitate să transmită informații până la data de 01.12.2017, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, cod poștal 030925,Bucureşti), prin depunere la Registratura sediului central sau prin poștă electronică la următoarea adresă: consultare@ancom.org.ro.

Operatorii de comunicații electronice vor transmite informațiile pe care le dețin prin completarea „Chestionaruluizone albebroadband la 01.11.2017 (national)”, disponibil la următoarea adresă: . Pentru ca obligația de raportare să fie considerată îndeplinită, este necesar ca ancheta să fie semnată electronic, utilizând aceeași semnătură a cărei cheie publică (certificat digital) a fost încărcată în aplicația de raportare a Autorității, disponibilă la următoarea adresă: .

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata