CCR: OUG de modificare a Legii privind profesia de avocat este neconstituţională

0

Curtea Constituţională a României a decis marţi (9 februarie 2010) că Ordonanţa de Urgenţă 159/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat este neconstituţională.

Curtea Constituţională a admis astfel o excepţie de neconstituţionalitate ridicată de avocaţi lui George Dan Gogu, în cadrul unui proces cu Ministerul Justiţiei şi Secretariatul General al Guvernului României. Ordonanţa de urgenţă 159/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 792 din 26 noiembrie 2008. Prin acest act normativ s-a modificat, completat şi abrogat mai multe articole din Legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

Astfel, ordonanţa instituia obligativitatea unui examen organizat la nivel naţional pentru intrarea în avocatură, inclusiv pentru juriştii care aveau vechime. La articolul 12, alineatul (1) se prevedea că „membrul unui barou dintr-o altă ţară poate exercita profesia de avocat în România, în cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezenta lege”.
Articolul 16, alineatul (1) stipula că „Primirea în profesie se obţine numai pe baza unui examen la nivel naţional organizat de Uniunea Naţională a Barourilor din România, potrivit prezentei legi si Statutului profesiei de avocat”.

La articolul 20, alineatul (1), se preciza că „Profesia de avocat nu poate fi exercitată la instanţele, precum şi la parchetele de pe lânga acestea, inclusiv la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde soţul avocatului sau ruda ori afinul sau până la gradul al treilea inclusiv îndeplineşte funcţia de judecător sau procuror, indiferent de secţia, direcţia, serviciul sau biroul în care îşi desfăşoară activitatea”.

Articolul 25 din lege a fost modificat de ordonanţă astfel: „În cazurile prevăzute de prezentul articol, baroul are dreptul la acţiune în despăgubiri împotriva persoanei fizice sau juridice care exercită fără drept profesia de avocat. Sumele obţinute cu titlu de despăgubiri vor fi cuprinse în bugetele barourilor şi vor fi folosite în mod exclusiv pentru organizarea activităţii de pregătire profesională a avocaţilor, în condiţiile legii”.

Articolul 50 prevedea că „Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales o singură dată. Decanul se alege dintre avocaţii cu o vechime de minimum 12 ani în profesie, în acelaşi barou”. Articolul 68 stipula cazurile în care barourile asigură asistenţă judiciară. Astfel, avocatul desemnat nu poate refuza să acorde ajutor public juidiciar decât în cazul în care există un conflict de interese.

De asemenea, în vederea organizării activităţii de asistenţă judiciară, barourile desemnează avocaţii înscrişi în Registrul de asistenţă judiciară pentru acordarea asistenţei judiciare, ţinând cont de experienţa profesională şi de calificarea avocatului, precum şi de natura şi complexitatea cazului, de celelalte desemnări ale acestuia în virtutea prezentei legi şi de gradul de angajare al acestuia.

Articolul 69 prevedea că onorariile pentru asistenţa judiciară se stabilesc prin protocolul încheiat între Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Ministerul Justiţiei, iar fondurile necesare pentru plata lor se asigură în condiţiile Legii privind taxele judiciare de timbru.
Fondurile necesare organizării şi funcţionării serviciilor de asistenţă judiciară din cadrul barourilor se asigură din sumele alocate pentru finanţarea sistemului de ajutor public judiciar şi a sistemului de asistenţă juridică, pe baza propunerilor transmise anual Ministerului Justiţiei de catre UNBR, cu ocazia întocmirii proiectului bugetului de stat.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata