RACOVITA MONICA PF – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 2.670E+12
Data emiterii: 23.04.2010
Data publicării în BPI: 06.05.2010

Date privind dosarul: număr dosar 1878/99/2010 (128/2010), Tribunal Iaşi, Secţia Comercial Faliment, Judecător¬sindic Dan Artenie.
Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N.Gane nr.20A, judeţul Iaşi, tel./fax 0232/211265/215160, programul arhivei/registraturii: luni – vineri între orele 09.00 – 13.00.
3.1. Debitor: Persoană Fizică Racoviţă Monica, CIF 2.670E+12, sediul social în Iaşi, str.Mitropolit Varlaam nr.1, bl.902, sc.A, ap.2, parter, judeţul Iaşi, număr de ordine în registrul comerţului F 22/48/2002.
3.2. Administrator special: nu este desemnat.
Creditor: Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi, str.A. Panu nr.26.
Lichidator judiciar: Lichidator Company 2003 SPRL, CIF RO 15228750, cu sediul social în Iaşi, Dos. Arcu nr.71, bl.T10, sc.A, ap.1, parter, judeţul Iaşi, înregistrat sub nr.0057 în RSP – UNPIR, cu număr matricol 2A0178 în tabloul practicienilor în insolvenţă, tel/fax 0332/809395, 0723/247822, www.lichidator2003.ro e-mail lichidatorcompany@yahoo.com, reprezentat prin coordonator ing.Diaconu Elena.
Subscrisa Lichidator Company 2003 SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului PF Racoviţă Monica conform incheierii nr.168/18.03.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, în dosarul 1878/99/2010, îndreptată prin încheierile nr.71/C.C./01.04.2010 şi nr.78/C.C./15.04.2010, în temeiul art.108 alin.(1) şi art.109 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Indreptarea erorii materiale de la pct.7.2.2. al Notificării nr.905/26.03.2010 (BPI nr.2.541/31.03.2010), în sensul că textul corect al acestuia, este:
7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 10.06.2010.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata