DONASID STYLE SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 16648662
Data emiterii: 17.03.2010
Data publicării în BPI: 18.03.2010

Date privind dosarul: număr dosar: 5035/103/2007, Tribunal Neamţ, Judecător sindic: Ana Mângâţă.

Arhiva/registratura instanţei: mun. Piatra Neamţ, B-dul Republicii, nr. 16, jud. Neamţ, număr de telefon: 0233-212.294, programul arhivei/registraturii instanţei: luni – vineri, orele 09.30 – 13.30.

3.1. Debitor: SC Donasid Style SRL, CUI RO16648662, nr. de înregistrare ORC J27/1048/2004, cu sediul în sat Topoliţa, com. Grumăzeşti, jud. Neamţ.

3.2. Administrator special: nu este desemnat.

Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL; sediul: mun. Iaşi, B-dul. Dimitrie Cantemir, nr. 7, jud. Iaşi, număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: 0120, tel./fax: 0232-243.864, 0232-212.231, e¬mail: [email protected], nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică, practician în insolvenţă: Mititelu Corneliu.

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Donasid Style SRL, CUI RO16648662, nr. de înregistrare ORC J27/1048/2004, cu sediul în sat Topoliţa, com. Grumăzeşti, jud. Neamţ, conform Sentinţei comerciale nr. 110/F din 10 februarie 2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, în dosarul nr. 5035/103/2007, în temeiul art.108 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, modificată, coroborate cu prevederile art.107 alin.1 lit.A pct. c) din acelaşi act normativ, notifică:

Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului SC Donasid Style SRL Topoliţa – Neamţ, prin Sentinţa comercială nr. 110/F din data de 10 februarie 2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, în dosarul nr. 5035/103/2007.

6.1. Debitorul SC Donasid Style SRL Topoliţa – Neamţ are obligaţia ca în termen de 10 zile de la comunicarea notificării privind deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei.

6.2. Creditorii debitorului SC Donasid Style SRL Topoliţa – Neamţ trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii în condiţiile de mai jos.

6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este data de 24 martie 2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este data de 07 aprilie 2010. Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii la creanţele înregistrate este data de 21 aprilie 2010. Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este data de 28 aprilie 2010. Deschiderea procedurii falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata