VERTICAL PROJECT SRL – notificarea deschiderii procedurii generale a insolvenţei

CUI: 18743245

Data emiterii: 22.03.2010
Data publicării în BPI: 23.03.2010

Cabinet Individual Practician în Insolvenţă “Cristian Anca Liana”, nr. de ordine în tabloul UNIPR 1B2328, CIF 23443392, cu sediul social în Iaşi, Aleea Valea Adâncă nr.32, jud. Iaşi, tel. 0748/216.992; fax 0232/217.260.

Debitoare: SC Vertical Project SRL – societate ” în insolvenţă/ în insolvency/ en procedure collective”. Dosar nr. 4756/99/2009 (nr. în format vechi 344/2009).

În temeiul art.61 din Legea nr. 85/2006, vă notificăm:

Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC Vertical Project SRL, CUI 18743245, nr. înregistrare ONRC J22/1408/2006, cu sediul în municipiul Iaşi, str.Crişului nr.2, bl.B12, et.4, ap.13, camera 1, jud. Iaşi, prin Sentinţa comercială nr. 169/S/16.02.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, Judecător-sindic.

Prin aceeaşi sentinţă s-a numit administrator judiciar provizoriu C.I.P.I. Cristian Anca Liana, cu sediul social în municipiul Iaşi, Aleea Valea Adâncă, nr.32, jud. Iaşi, nr. de ordine în tabloul UNIPR 1B2328. Pe această cale, vă facem cunoscute următoarele:

Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor este 17.04.2010; Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 18.05.2010; Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar al creanţelor este 07.06.2010;

Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor este 15.06.2010, ora 1100; Termenul limita pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 18.06.2010; Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor în ziua de 24.05.2010, ora 1100, la sediul Tribunalului Iaşi din str. N. Gane, nr.20A; Termen de continuare a procedurii la data de 15.06.2010;

Cuantumul creanţelor negarantate va fi calculat până la data de 16.02.2010 (dată la care s-a dispus deschiderea procedurii). Vă rugăm să vă înregistraţi cererea de creanţă (în măsura în care aveţi o creanţă certă, lichidă şi exigibilă faţă de averea debitoarei) în 2 exemplare până la data de 17.04.2010. Declaraţia de creanţă trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de art.65 din Legea nr. 85/2006; astfel cererea trebuie să cuprindă:

denumirea firmei (instituţiei), sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi menţiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinţă sau garanţii. La cerere, vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de garanţii. Depunerea declaraţiilor de creanţă se va face astfel:

Un exemplar la dosarul cauzei (dosar nr. 4756/99/2009) aflat la Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ – Judecător sindic, str. N. Gane, nr.20A, însoţit de taxa judiciară de timbru în valoare de 120 lei şi timbru judiciar în valoare de 0,3 lei;
Un exemplar la sediul administratorului judiciar din Aleea Valea Adâncă, nr.32, mun. Iaşi, jud. Iaşi, însoţit de dovada achitării taxei de timbru de 120 lei şi a timbrului judiciar (copie xerox).

Vă atragem atenţia că, în eventualitatea în care se depăşeşte termenul fixat pentru declararea creanţelor, veţi fi decăzut din drepturile prevăzute de dispoziţiile art.76 alin.(1) din Legea nr. 85/2006. De asemenea, vă comunicăm că, potrivit art.36 din Legea nr. 85/2006, de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declanşate de debitor.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata