PROGRESUL VICTORIA SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 2558950
Data emiterii: 20.04.2010
Data publicării în BPI: 30.04.2010

1. Date privind dosarul: număr dosar 8404/86/2008, Tribunalul Suceava, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Cojocaru Şchiopu Demetriad.
2.Arhiva/registratura instanţei: mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr.62, jud. Suceava, programul arhivei/registraturii instanţei 0900-1300.
3.Debitor: SC Progresul Victoria SRL, CIF RO2558950, sediul social: str. Eroilor, nr.37, Suceava, număr de ordine în registrul comerţului/registrul J33/1247/1991, tel./fax 0230/551784, e-mail: lexinsolv@yahoo.com. 4.Creditor: Lista anexa conform Tabelului definitiv consolidat al creanţelor nr.386/14.09.2009.
5.Lichidator judiciar: Lexinsolv I.P.U.R.L. Suceava, CIF RO21138724, sediul social str. Zamcei, nr.5, Suceava, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP0101, tel./fax 0230/551784, e-mail lexinsolv@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar Ec. Ceuca Ion.
6.Subscrisa: Lexinsolv I.P.U.R.L. Suceava, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Progresul Victoria SRL conform sentinţei comerciale nr.267 din data de 13/04.2010 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 8404/86/2008, în temeiul art.108 alin.(1) şi art.109 alin.(1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7. Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că: nici unul din planurile propuse nu a fost acceptat şi confirmat;
7.1. Debitorul SC Progresul Victoria SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Progresul Victoria SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 18.05.2010. În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2. Termenul limita pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 01.06.2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 08.06.2010. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 29.06.2010.
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava. Informaţii suplimentare:
– În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
– Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atesta constituirea de garanţii, în copii certificate.
– Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea ca exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
– Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Tabelul definitiv consolidat al creanţelor împotriva debitorului:

1.  OTP Bank România SA Bucureşti 2.351.259 ipotecara 2.351.259 ipotecara
2.  SC Doru’M Company SRL Paşcani 52.665 chirografara 52.665 chirografara
3.  SC Walcris Distribution SRL Bucureşti 78.267 chirografara 78.267 chirografara
4.  SC Transilvania General Import-Export SRL Oradea 57.298 chirografara 57.298 chirografara
5.  SC Interbrands Marketink& Distribution SA Bucureşti 6.998 chirografara 6.998 chirografara
6.  SC Aldi-Livi’93 SRL Botoşani 13.328 chirografara 13.328 chirografara
7.  SC Distivin SRL Târgu Ocna 34.769 chirografara 34.769 chirografara
8.  SC Bermas SA Suceava 131.975 chirografara 131.975 chirografara
9.  “Societatea Naţionala a Sării” SA – Sucursala Salina Târgu Ocna 7.232 chirografara 7.232 chirografara
10.  SC Romhart SRL Bucureşti 8.854 chirografara 8.854 chirografara
11.  SC Victoria SRL Botoşani 16.300 chirografara 16.300 chirografara
12.  Credit Europe Bank SA Bucureşti 233.150 garantata 741.081 chirografara 507.931 chirografara
13.  Biroul Executor Judecătoresc Bilibou Paula” 1.600 chirografara 0 chirografara
14.  D.G.F.P. Suceava 16.653 garantata 16.653 garantata
15.  SC Neco Motors SRL Nicolae Balcescu 4.386 chirografara 4.386 chirografara
16.  SC Mario Com SRL Piatra Neamţ 5.114 chirografara 5.114 chirografara
17 SC Valeron Distribuition SRL Bistriţa 17.032 chirografara 17.032 chirografara
18.  Lăzăreanu Mircea 7000 EURO 1000 – chirografara 34.970 chirografara
19.  Primăria Municipiului Suceava 2.907 bugetara 2.907 bugetara
20.  Oanea Gheorghe Oanea Necoleta 500.000 chirografara 500.000 chirografara
21.  SC Prodalcom SA Botoşani 77.018 chirografara 77018 chirografara.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata