Depozitarul Central reduce tarifele şi comisioanele percepute

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Depozitarului Central a aprobat modificarea tarifelor și comisioanelor pentru participanții la sistemul de compensare-decontare și registru, agenții custode și participanții compensatori și pentru emitenții și deținătorii de instrumente financiare înregistrate în sistemul Depozitarului Central.

‘Consiliul de Administrație al Depozitarului Central este conectat la toate nevoile participanților, clienților și partenerilor instituției. Fiecare măsură propusă și adoptată este fundamentată de analize și documentări, pentru a veni permanent în întâmpinarea tuturor așteptărilor din piață cu decizii eficiente, profesioniste și prompte’, a declarat președintele Consiliului de Administrație al Depozitarului Central, Marius Moldovan.

Printre cele mai importante modificări de tarife aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor Depozitarului Central se numără tarifele pentru furnizarea serviciului de distribuire a dividendelor și a altor sume de bani, pentru serviciul de modificare a datelor de identificare ale titularilor de cont persoane juridice și pentru serviciile de registru aferente altor tipuri de instrumente financiare decât acțiuni.

„Anterior modificărilor, tariful pentru procesarea distribuțiilor de dividende și alte sume de bani cuvenite deținătorilor de valori mobiliare, efectuate prin intermediul participanților la care aceștia au cont deschis, includea o componentă fixă și o componentă variabilă, în funcție de numărul de clienți ai fiecărui participant, astfel: 50 lei/participant, plus 2 lei/client, la care se adaugă costurile generate de transferul bancar’, se menționează în comunicat.

Potrivit aceleiași surse, a fost eliminată componenta fixă de 50 lei. Astfel, cuantumul tarifului aprobat în AGOA este: 0 lei/participant, plus 2 lei/client, plus costurile generate de transferurile bancare.

‘În contextul modificării cadrului legislativ prin introducerea prevederilor conform cărora emitenții efectuează plata dividendelor și a oricăror altor sume cuvenite deținătorilor de valori mobiliare prin intermediul Depozitarului Central și al participanților la sistemul de compensare-decontare și registru, utilizând serviciile unui agent de plată ales de emitent în mod opțional, Depozitarul Central va putea realiza plățile prin agenți de plată diverși, respectiv prin agentul de plată desemnat de fiecare emitent’, se mai spune în comunicat.

Întrucât comisioanele practicate de bănci pentru efectuarea de plăți sunt diferite, au fost revizuite comisioanele percepute de Depozitarul Central pentru plățile în numerar și pentru cele prin transfer bancar direct în conturile deținătorilor de instrumente financiare.

Așadar, comisionul pe care Depozitarul Central îl va aplica pentru furnizarea serviciului de distribuire a sumelor de bani, va fi de 1 leu, la care se adaugă tariful agentului de plată.

În plus, pentru a încuraja diversificarea emisiunilor de instrumente financiare pentru emitenți și pentru a răspunde nevoilor clienților, Depozitarul Central va aplica pentru serviciile aferente altor tipuri de instrumente financiare decât acțiuni, admise și înregistrate în sistemul Depozitarului Central, în funcție de numărul de emisiuni de acest gen ale aceluiași emitent, în decurs de un an calendaristic, următoarele tarife.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor deținătorilor de instrumente financiare, Depozitarul Central a redus și tariful aplicat pentru furnizarea serviciului de modificare a datelor de identificare ale titularilor de cont persoane juridice, de la 400 lei/solicitare la 50 lei/solicitare.

Depozitarul Central a stabilit limite minime și maxime de tarife pentru o serie de servicii, întrucât unele tarife rezultate prin aplicarea formulei de calcul corespunzătoare aveau valori foarte mici sau foarte mari.

Astfel, au fost plafonate comisioanele pentru servicii de transfer de instrumente financiare ca urmare a fuziunii sau divizării de societăți, a lichidării de acționari persoane juridice, transfer direct de acțiuni între diferite autorități ale statului și cumpărător sau potrivit legilor speciale în vigoare, cu aprobarea expresă a ASF.

Și pentru serviciile de transfer de instrumente financiare ca urmare a unei hotărâri judecătorești, cesiuni de instrumente financiare sau transfer ca urmare a ieșirii din indiviziune au fost stabilite limite minime și maxime de tarifare. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata