AS FINIS CONSTRUCT SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 19120059
Data emiterii: 23.03.2010
Data publicării în BPI: 01.04.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 131/103/2010; Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială; Judecător sindic Dumitreasa Cristinel.
2.1.Debitor: SC AS Finis Construct SRL Piatra Neamţ, CIF 19120059, cu sediul în Piatra Neamţ, Bd. Decebal, nr.92, bl.G6, sc.C, ap.36, parter, jud. Neamţ, nr. ORC J27/1215/2006.
4.Administrator judiciar: Ivest Expert IPURL, CIF 20907005; sediul social: str. Mihai Eminescu, nr.1, bl.D2, ap.40, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 2A0208, tel./fax 0233236002, e-mail: investexpert.ipurl@gmail.com, reprezentata de ec. Gâdioi Ion.
Subscrisa Invest Expert IPURL, în calitate de administrator judiciar, care va îndeplini atribuţiunile prevăzute de art.20 din Legea insolvenţei nr.85/2006, conf. Sentinţei comerciale nr. 159/F/19.02.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială, în dosarul nr. 131/103/2010, prin care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment prevăzută de Legea insolvenţei, împotriva debitorului SC As Finis Construct SRL, în temeiul art.7 alin.(1) şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
– termenul limită pentru depunerea cererilor de înregistrare a creanţelor până la 16.04.2010;
– termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 30.04.2010;
– termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele înregistrate până la 14.05.2010;
– termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor şi pentru continuarea procedurii la 28.05.2010.
– şedinţa adunării creditorilor la data de 05.05.2010, ora 12,00 la sediul administratorului judiciar şi convoacă creditorii debitorului.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar”, cu respectarea disp. art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar în dublu exemplar. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru şi de un timbru judiciar. Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata