SERMAR SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 16202391
Data emiterii: 31.03.2010
Data publicării în BPI: 15.04.2010

1.    Date privind dosarul: nr.8793/86/2009, Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Judecător-sindic: Onofreiciuc Dranca Gheorghe.
2.    Adresa instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.62, nr.telefon: 0230/214948.
3.    3.Debitor: SC Sermar SRL Vatra Dornei, CUI 16202391, J33/229/2004, sediul social: Vatra Dornei, str. Negreşti, nr.33, jud.Suceava.
4.    Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă ec.Călin Ovidiu, cu sediul în str. Universităţii, nr.8A, sc.C, etajul I, ap. 5-6, jud. Suceava, nr.UNPIR 11684, tel./fax 0330/113743. Reprezentant lichidator judiciar: Ec. Călin Ovidiu.
5.    Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Ec. Călin Ovidiu, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Sermar SRL Vatra Dornei conf. sentinţei comerciale nr.201/16.03.2010 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, în dosarul nr.8793/86/2009, în temeiul art.61 din Legea 85/2006, notifică:
6.    Deschiderea procedurii de faliment împotriva debitoarei SC Sermar SRL Vatra Dornei, prin sentinţa comercială nr.201/16.03.2010, pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comerciala, în dosarul 8793/86/2009.
6.1. Debitorul are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei.
6.2. Termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în timpul procedurii este de: 20.04.2010. Termenul pentru verificarea creanţelor, născute în timpul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este de 04.05.2010. Termenul pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la 11.05.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţiilor născute în cursul procedurii este 18.05.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 25.05.2010.
7.    Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică: O.R.Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.
Informaţii suplimentare:
– Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau trimise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia.
– Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
– Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei de timbru în sumă de 39 lei şi un timbru judiciar de 0,30 lei.
– De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata