TASNIK WOOD SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 14646541
Data emiterii: 14.05.2010
Data publicării în BPI: 18.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. 617/103/2010; Tribunal Neamţ, Secţia Comercială; Judecător sindic: Dumitreasa Cristinel. 2.1.Debitor: SC Tasnik Wood SRL Târgu Neamţ, B-dul Ştefan cel Mare, nr.311, jud. Neamţ, C.I.F. 14646541, nr. ORC J27/247/2002.
4.Lichidator judiciar: Ivest Expert I.P.U.R.L., C.I.F. 20907005; sediul social: str. Mihai Eminescu, nr.1, bl. D2, ap. 40, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 2A0208; tel./fax 0233236002; e-mail: investexpert.ipurl@gmail.com; reprezentată de ec. Gâdioi Ion.
Subscrisa Invest Expert IPURL, în calitate de lichidator judiciar provizoriu, care va îndeplini atribuţiunile prevăzute de art.25 din Legea insolvenţei nr.85/2006, conf. Sentinţei comerciale din data de 09.04.2010 pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială, în dosarul 617/103/2010, prin care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment în formă simplificată prevăzută de Legea insolvenţei, împotriva debitorului SC Tasnik Wood SRL, în temeiul art.1 alin.(2) lit.e şi art.32 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
– termenul limită pentru depunerea cererilor de înregistrare a creanţelor până la 28.05.2010;
– termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 11.06.2010;
– termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele înregistrate până la 23.07.2010;
– termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 30.07.2010;
– şedinţa adunării creditorilor la data de 16.06.2010, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar şi convoacă creditorii debitorului;
– termenul pentru continuarea procedurii la data de 23.07.2010.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea disp. art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar în dublu exemplar. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru şi de un timbru judiciar. Pentru alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa lichidatorului judiciar.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata