Anunț începere proiect „Proiect VOITA – SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE VOICE TO TEXT ANALYTICS”

16

BOLD TEHNOLOGIES SRL, cu sediul în localitatea Ploiești, Str.Cameliei, Nr. 11, Bl. 31, Sc. E, Et. 2, Ap. 91, județul Prahova, tel. 0747.222.228, e-mail: [email protected], în colaborare cu UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI, cu sediul în Municipiul București, Str. Splaiul Independenței nr. 313, județul București, cod poștal 060040, tel. +4021 3171001/+40213171002, e-mail: [email protected] și în colaborare cu UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ- NAPOCA, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 28, județul Cluj, cod postal 400114, tel. 0264401200/0264592055, e-mail: [email protected], derulează, începând cu data de 31.03.2023, proiectul cu titlul „Proiect VOITA – SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE VOICE TO TEXT ANALYTICS”, în baza contractului de finanțare nr. 450/390126/31.03.2023, având codul MySMIS 156387. Perioada de implementare a proiectului este de 9 luni.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.1 – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Organism Intermediar pentru Cercetare: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Informații relevante: Valoarea totală a proiectului este de 12.636.975,75 lei;  Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 11.048.371,25 lei; Valoarea asistenței financiare nerambursabile este de 8.633.266,25 lei, din care 7.338.276,31 lei reprezintă contribuția eligibilă nerambusabilă din FEDR (85%) și 1.294.989,94 lei reprezintă contribuția eligibilă nerambusabilă din bugetul național (15%); Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este de 2.415.105,00 lei.

Obiectivul general al proiectul îl reprezintă diversificarea activității BOLD TEHNOLOGIES SRL prin completarea portofoliului de produse și servicii oferit la momentul actual cu un produs inovativ nou, care nu a mai fost realizat anterior în societate, respectiv VOITA – Sistem informatic integrat de Voice to Text Analytics, produs informatic destinat organizațiilor financiar bancare și financiare nebancare din România ce dețin call-center-uri.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1.Crearea unei soluții la cheie de management al serviciilor de call-center din organizațiile financiar bancare și reducerea costurilor de operare a acestora, 2.Creșterea capacității de implementare proiecte și de cercetare-dezvoltare-inovare a solicitantului și a partenerilor prin dezvoltarea unui produs informatic la cele mai înalte standarde în domeniu, 3.Automatizarea și accelerarea acțiunilor de răspuns-prin analiza imediată a interacțiunilor și prin automatizarea proceselor, putând alerta instantaneu persoanele care trebuie să abordeze problemele legate de conformitate, procese sau satisfacția clienților, 4.Asigurarea gestionării automatizate a circuitului informațional intern, a transferului de informații între departamentele cheie din organizațiile financiar bancare, în vederea asigurării securității datelor și asigurării unui cadru unitar de gestiune a informațiilor și rapoartelor, oferind posibilitatea stabilirii agendei comune între entități specifice.

 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

 

Detalii suplimentare puteți obține de la: Mihai Alexandru Toma, Funcție: Reprezentant legal, Telefon 0747222228, e-mail: [email protected]

Financiarul

Fi la curent cu ultimele noutăți financiare. Accesează cele mai relevante știri online pe Financiarul.ro. Va aducem zilnic știri din economice, noutăți interne și externe.  Citește zilnic cele mai noi știri online