Legislație și Prevederi pentru Ambalajele Biodegradabile

De-a lungul timpului s-au putut observa rezultatele negative ale folosirii materialelor nepotrivite pentru mediul ȋnconjurӑtor. Plasticul este extrem de rӑspȃndit și are o influențӑ majorӑ asupra omului, viețuitoarelor, apelor și pӑmȃntului. De la modul de prelucrare și pȃnӑ la degradarea care se face foarte lent, plasticul reprezintӑ un pericol pentru ȋntreaga planetӑ. Oamenii au folosit tone de plastic ȋn fiecare zi doar din utilizarea pungilor de unicӑ folosințӑ pe care le cumpӑrӑ de la orice tip de magazin, pentru a cӑra alimentele sau alte produse. 

Aceste ambalaje periculoase pentru mediu atunci cȃnd sunt excesiv de multe, trebuie sӑ aibӑ anumite restricții. Conștientizarea situației actuale a venit ȋn urmӑ cu cȃțiva ani și a cuprins multe țӑri din tot globul. S-au dat restricții, s-au impus taxe și s-au luat mӑsuri de precauție pentru a reduce numӑrul de pungi de plastic. Sunt recomandate ambalajele biodegradabile și compostabile pentru a aduce mediul la un echilibru, potrivit NeoPack. Acestea nici nu sunt incluse ȋn restricțiile despre care vom menționa mai jos, ci sunt alternative sӑnӑtoase pentru mediul ȋnconjurӑtor. Iatӑ cȃteva informații despre legislația și prevederile din Romȃnia din aceastӑ direcție:

  • Legea 578/2006

Prima datӑ ȋn Romȃnia, s-a dat o lege care a avut o influențӑ ȋn zona comercializӑrii pungilor de plastic. Așadar, legea s-a referit la pungile de plastic subțire cu mȃner, care au primit o taxӑ de 0,1 Leu pentru fiecare bucatӑ, care revenea operatorilor economici care aduceau ȋn țara noastrӑ asemenea pungi din materiale care erau neregenerabile. Aceste materiale care se considerӑ a fi neregenerabile sunt urmӑtoarele: LDPE sau polietilenӑ de joasӑ densitate, HDPE sau polietilenӑ de ȋnaltӑ densitate, MDPE sau polietilenӑ de medie densitate, LLDPE sau polietilenӑ liniarӑ, PS sau polistiren, PVC sau policlorurӑ de vinil, PP sau polipropilenӑ, materialele care sunt ȋn combinație de hȃrtie cu aluminiu sau materialele combinație din hȃrtie și polietilenӑ/polipropilenӑ. Taxa care a fost datӑ a fost menitӑ sӑ descurajeze persoanele sӑ ajungӑ sӑ cumpere la fel de multe pungi precum ȋnainte. 

  • Ordinul 1032/2011 sau ecotaxa pentru pungile din plastic subțire cu mȃner

      Atunci cȃnd a fost dat ordinul 1032/2011, a fost introdusӑ informația conform cӑreia substanțele utilizate pentru a inscripționa pungile de plastic subțire cu mȃner inclus sau adӑugat, nu sunt luate ȋn calcul la materialele folosite pentru construcția lor, dacӑ ele nu depӑșesc mai mult de 1% din greutatea acestora. De asemenea nu trebuie sӑ depӑșeascӑ 5% din greutatea sacoșii la produsul finit. 

  • Legea 87/2018

Aceastӑ lege este una foarte importantӑ pentru cӑ protejeazӑ din ce ȋn ce mai mult mediul ȋnconjurӑtor. Tot ce a fost ȋnaintea acestei legi, a fost o bazӑ pentru aceasta. Așadar, legea 87/2019 interzice comercializarea pungilor din plastic subțire cu mȃner. Pungile la care se poate referi sunt urmӑtoarele: pungile tip maieu, pungile care se gӑsesc sub formӑ de rolӑ, rolele de la legume și fructe, pungile blocnotes. 

  • Majorarea ecotaxei ȋn 2019

În anul 2019, pe 25 iunie, s-a mӑrit și ecotaxa pe fiecare pungӑ. Ea a devenit astfel 0.15 Lei pe bucatӑ. Desigur cӑ aceastӑ taxӑ nu va include și pungile din materiale compostabile și biodegradabile. 

  • La ce se referӑ standardul SR EN 13432:2002

Standardul SR EN 13432:2002 se referӑ la anumite caracteristici pe care trebuie sӑ le ȋndeplineascӑ ambalajele dorite pe piațӑ, acelea care sunt biodegradabile și compostabile. Așadar, se referӑ ȋn primul rȃnd la un interval de 12 sӑptӑmȃni ȋn care sӑ se degradeze 90% din masa unui ambalaj. Apoi, trebuie sӑ nu existe noxe sau alte substanțe nocive ȋn procesul de degradare, cu excepția CO2. De asemenea, nu trebuie sӑ existe efecte adverse la procesul de compostare. 

  • Avantajele pungilor biodegradabile și compostabile

Pungile biodegradabile și compostabile sunt pline de avantaje pentru mediu, naturӑ, pentru om și alte viețuitoare. Pungile de acest fel se degradeazӑ complet, ajutȃnd solul. Ele sunt ușor de asimilat și nu produc poluare. Pungile biodegradabile și compostabile sunt o soluție pentru a proteja din ce ȋn ce mai mult aerul, mӑrile și oceanele, pӑmȃntul cu tot ce ȋnseamnӑ el. Animalele nu vor mai avea de suferit, iar aspectul plajelor, zonelor intens populate sau chiar pustii, va fi diferit. Pungile de acest fel sunt realizate din materiale naturale, precum amidonul de porumb și pot sӑ fie ușor construite. 

  • Cum va arӑta Romȃnia ȋn viitor din punct de vedere al mediului?

Generațiile viitoare vor beneficia de ajutorul legilor care se pun acum ȋn practicӑ. Ei nu vor mai avea de suferit și vor trӑi ȋntr-o țarӑ mai curatӑ, care are mai puținӑ poluare și ȋn care oamenii iubesc mai mult natura. Vor gӑsi soluții alternative de folosire a acestor pungi și vor alege sӑ utilizeze din ce ȋn ce mai puțin plasticul. Ambalajele biodegradabile și compostabile pot susține natura ȋn cursul firesc pe care ȋl are. Putem face o diferențӑ pentru generațiile actuale și pentru cele viitoare prin alegerile corecte. 

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata