Mirus Group webinar – importanța Directivei DAC 6

Perspective noi în sectorul fiscal în 2021

Anul 2021 se anunță a fi un an cu noutăți și provocări în domeniul fiscal. Contextul economic actual a determinat schimbări privind factorul uman, complexitatea relațiilor de muncă și a colaborărilor între companii și indivizi.

Au avut loc numeroase transformări legate de digitalizare și adaptabilitate, determinând stimularea competitivității într-un mediu dominat de noutate tehnologică. Toate eforturile sunt îndreptate în vederea creării unor noi oportunități de dezvoltare atât în sectorul privat, cât și în cel public.

În aria fiscalității și a prețurilor de transfer, atenția se concentrează asupra identificării prevederilor legislative (ce guvernează întreaga activitate), respectiv asupra stabilirii unor măsuri practice și eficiente în vederea reducerii riscurilor fiscale.

În ceea ce privește domeniul prețurilor de transfer, este important ca firmele să pună accent pe o documentare solidă și conformă cu reglementările legale actuale. Este anticipată o creștere a numărului de inspecții fiscale privind prețurile de transfer și astfel focusul companiilor va fi legat de actualizarea practicilor în corespondență cu legislația în vigoare.

Cine este Mirus Group?

Compania Mirus este un grup internațional de consultanță fiscală de elită, înființat în anul 2007. Mirus Group oferă numeroase servicii de consultanță atât pentru companii aflate în topul Fortune 100, cât și pentru companii internaționale aflate la început de drum pe piața din Europa Centrală și de Est.

Mirus Group și-a consolidat notorietatea în domeniul fiscal prin serviciile oferite la cele mai înalte standarde. Compania furnizează soluții eficiente bazate pe cele mai inovatoare practici. Având o echipă de specialiști cu numeroase cunoștințe teoretice și tehnice, compania are ca obiectiv obținerea celor mai bine rezultate, care să garanteze succesul clienților săi.

Mirus Group vorbește despre importanța Directivei DAC 6 în întocmirea dosarului prețurilor de transfer într-un webinar 

DAC6 este o directivă europeană aplicată aranjamentelor de stabilire a prețurilor de transfer, care implică transferul transfrontalier de funcții, riscuri sau active și care pot reduce profiturile transferantului cu mai mult de jumătate, în următorii 3 ani.

Dar ce sunt prețurile de transfer? Sunt acele prețuri la care părțile afiliate tranzacționează bunuri și servicii. Două părți sunt afiliate dacă:

 • dețin direct/ indirect cel puțin 25% din numărul de acțiuni/ părți sociale sau dacă se identifică partea care controlează cealaltă parte (pentru persoanele juridice);
 • sunt soț/soție sau rude până la al III-lea grad inclusiv (pentru persoane fizice).

Dosarul prețurilor de transfer se întocmește deoarece tranzacțiile dintre părțile afiliate trebuie să se efectueze la nivelul prețului de piață. Obligația întocmirii dosarului cade în responsabilitatea:

 • contribuabililor mari;
 • contribuabililor care trebuie să realizeze dosarul la solicitarea autorităților fiscale.

Tranzacțiile efectuate la nivelul prețului pieței între părți afiliate sunt supuse reglementărilor Directivei Europene 822/2018, interpretate în ghidul DAC6. Ghidul are în vedere:

 • raportarea aranjamentelor transfrontaliere cu risc fiscal efectuate din 25.07.2018;
 • interpretarea legislației DAC6 prin exemple;
 • clarificarea conceptelor furnizate de directivă;
 • facilitarea analizei tranzacțiilor.

DAC6 vizează toate tipurile de taxe și impozite directe (fără TVA), taxe vamale, accize și contribuții sociale. În plus, acesta definește și 15 semne distinctive:

 • generice privind testul beneficiului principal;
 • distinctive specifice privind testul beneficiului principal;
 • distinctive specifice cu privire la aranjamentele transfrontaliere;
 • distinctive privind schimbul automat de informații și beneficiarul real;
 • semne distinctive privind prețurile de transfer.

DAC6 are o importanță deosebită mai ales atunci când părțile afiliate doresc să beneficieze de avantaje fiscale: scutire de taxă/ impozit, rambursare taxă/ impozit, reducerea sau anularea creanțelor fiscale, etc.

Principalele provocări ale implementării DAC 6

Ca orice altă lege, directiva generează provocări care decurg din înțelegerea noilor obligații de raportare ale DAC 6. De aceea, în cadrul unui webinar adresat unui număr 65 de studenți și absolvenți, dl. Zeche și Raluca Tutu (parteneri în cadrul Mirus Group), alături de Ramona Mara (coord. Master Fiscalitate) au prezentat care sunt provocările determinate de implementarea DAC6.

În primul rând, DAC6 impune faptul că tranzacțiile transfrontaliere pot fi raportate doar de intermediari. Intermediarul poate fi o:

 • persoană rezidentă din punct de vedere fiscal în România;
 • persoană cu sediu permanent în România unde sunt oferite serviciile cu privire la o tranzacție;
 • persoană constituită în România/reglementată de legislația României;
 • persoană ce face parte dintr-o asociație profesională privind servicii juridice, fiscale sau de consultanță din România.

De asemenea, parteneriatul dintre intermediar (consultant, contabil, auditor, bancher, avocat) și client (contribuabilul relevant) devine mai important. Toate activitățile și informațiile legate de aceste tranzacții se realizează sub clauza secretului profesional, iar gestionarea și arhivarea se vor efectua în mod corespunzător la sediul profesional.

O altă provocare se referă la puterea legislativă pe care prevederile DAC6 o au în paralel cu cele ale OG 5/2020. Din moment ce ghidul de clarificare a fost postat pe site-ul ANAF, caracterul normativ și puterea sa juridică sunt esențiale.

În vederea reglementării DAC6 și alinierii legislației naționale la prevederile directivei europene, era necesară clarificarea terminologiei (care tradusă în limba română, crea confuzii de interpretare). Deși, ghidul reprezintă un real ajutor pentru contribuabili, eventualele diferențe între legislație și directivă ar fi trebuit să conducă la modificarea legislației.

Oportunitățile de dezvoltare profesională pentru actualii și viitorii consultanți fiscali

În cadrul aceluiași webinar, specialiștii au tratat și oportunitățile de dezvoltare profesională pentru consultanții fiscali actuali și viitori.

 

Consultantul fiscal are o misiune importantă în procesul de dezvoltare al unei organizații. Din poziția de specialist, acesta are numeroase responsabilități în toate aspectele fiscale ale unui business. Acesta este cel care ajută la înțelegerea și la interpretarea reglementărilor fiscale, adaptând practicile în funcție de specificul tranzacțiilor.

Fiind o activitate complexă, este necesară o atenție asupra dezvoltării profesionale continue a consultanților pentru o derulare eficientă și conformă cu legislația fiscală a operațiunilor afacerii. Din acest motiv, s-a elaborat în baza prevederilor referitoare la dezvoltarea continuă a consultanților Programul de pregătire profesională continuă, admis de Camera Consultanților fiscali nr. 2/2021.

De asemenea, în vederea dezvoltării continue atât consultanții actuali, cât și cei viitori au acces la numeroase cursuri, conferințe pe subiecte actuale legate de domeniul fiscal național și internațional. 

Având în vedere obligația raportării tranzacțiilor transfrontaliere, este necesar ca atât consultanții fiscali actuali și viitori să aibă cunoștințe și competențe relevante în vederea gestionării și evaluării corecte a acestora. 

De aceea, programele de învățământ superior, cele de pregătire profesională continuă, precum și stagiile de practică în domeniul fiscalității implică noi practici prin care specialiștii pot câștiga skill-uri sau calități de a:

 • Reprezenta clientul în fața autorităților fiscale;
 • Realiza documente fiscale și alte acte administrative;
 • Oferi suport privind investițiile și operațiunile fiscale internaționale;
 • Anticipa și evalua tranzacții transfrontaliere;
 • Implementa măsuri în concordanță cu legislația în vigoare etc. 

Totodată, pandemia a determinat viziuni noi bazate pe progresul tehnologic astfel încât totalitatea resurselor implicate în procesul economic și fiscal să fie adaptate contextului actual.

Concluzii 

DAC6 și ghidul său de interpretare reprezintă elemente cheie în gestionarea și evaluarea corespunzătoare a tranzacțiilor transfrontaliere, respectiv a prețurilor de transfer. 

Din moment ce prevederile DAC6 sunt subiective, pot interveni numeroase provocări în procesul de raportare a angajamentelor transfrontaliere. De aceea, este esențial ca specialiștii să aibă acces la oportunitățile de dezvoltare furnizate atât de instituții de învățământ superior, cât și de organizațiile profesionale autorizate în domeniul fiscal.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata