Stiri

Baia Mare

Judeţul Maramureş: scurt istoric

Cele mai vechi urme de locuire identificate pe teritoriul județului Maramureș datează din Paleoliticul superior (35 000 - 10 000 î.Hr.) și au fost descoperite în arealul satului Bușag (comuna…