Stiri

Dorohoi

Judeţul Botoşani- Prezentare

Suprafața totală: 4.986 kmp Numărul orașelor: 7, dintre care 2 municipii — Botoșani, Dorohoi Numărul comunelor: 71 Numărul satelor: 333 Județul Botoșani este situat în extremitatea de…

Municipiile Botoşani şi Dorohoi – documentar

Municipiul Botoșani Municipiul Botoșani, reședința județului Botoșani, este situat în nord-estul României, mai exact în nordul Podișului Moldovei, în zona de contact a Dealurilor Siretului cu…