navigare Tag

situatie financiara

Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale

ANAF reaminteşte contribuabililor că pot depune on-line formularele: 100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat; 710 Declaraţie rectificativă; 101 Declaraţie privind impozitul pe profit; 300 Decont de taxă pe…

Depunerea situaţiilor financiare consolidate

ANAF informează că, potrivit art. 29 alin. (2), art. 33 alin. (2) şi art. 36 alin. (5) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, o societate-mamă trebuie să întocmească atât situaţii…

Ultima zi pentru depunerea bilanţului pe 2011

ANAF reaminteşte contribuabililor că au obligaţia întocmirii şi depunerii situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale simplificate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până marţi, 29 mai a.c.…

Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale

ANAF reaminteşte contribuabililor că pot depune online: Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formularul 100; Declaraţia rectificativă, formularul 710; Declaraţia privind impozitul pe profit, formularul 101;…