LAUDRUP PROD COM SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 6873187
Data emiterii: 13.05.2010
Data publicării în BPI: 20.05.2010

1. Date privind dosarul: nr.dosar: 711/86/2010, Tribunal: Suceava, Secţia: Comercială, Judecător-sindic Onofreiciuc Dranca
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Ştefan cel Mare, nr.62, jud. Suceava, nr.de telefon: 0230/214948, int. 120,
3.Debitor: SC Laudrup Prod Com SRL din sat Sadova, str. Sfantu Nicolae, nr.168 A, com. Sadova, jud. Suceava, J33/2583/1994, CUI: 6873187
4.    Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL – sediu procesual ales Suceava, str. Mărăşeşti nr.14 bl. A3 sc.A ap.2 jud. Suceava, tel./fax: 0330-401589, e-mail: mrl_suceava@yahoo.com, RSP 0120, Reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Mititelu Lenuta,
5.    Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L. – punct de lucru Suceava, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Laudrup Prod Com SRL din sat Sadova,str. Sfantu Nicolae, nr.168 A, com. Sadova, jud. Suceava, J33/2583/1994, CUI: 6873187 numită conform Sentintei nr.316/04.05.2010 pronuntată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială Contencios Administrativ şi Fiscală, în dosarul nr.711/86/2010, în temeiul art.108 alin (1) şi art.109 alin (1)şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
6.    Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că a fost aprobat cererea administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment, conform Sentinţei nr.316/04.05.2010 pronunţată în dosarul nr.711/86/2010.
6.1. Debitorul: SC Laudrup Prod Com S.R.L, are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2. Creditorii debitorului SC Laudrup Prod Com SRL- Suceava, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor nascute în timpul procedurii este 08.06.2010. În temeiul art.76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
6.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor nascute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 22.06.2010. Termenul pentru solutionarea contestatiilor la creantele nascute în cursul procedurii este 14.09.2010. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 21.09.2010.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata