MODELGHIPS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 4591996
Data emiterii: 31.03.2010
Data publicării în BPI: 22.04.2010

Dosar nr. 6523/110/2010, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător – sindic Cornelia Dănăilă. Arhivă/registratura instanţei: mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.4, tel.0234/525221, program 830 – 1300. Debitor SC Modelghips SRL cu sediul social în sat Hângănesti, com. Brusturoasa, jud. Bacău, înregistrată la ORC sub nr.J4/1478/1993, CUI 4591996. Creditor: Administraţia Finanţelor Publice Bacău str. 9 Mai nr.33, jud. Bacău. Lichidator judiciar: Codmar Insolvency IPURL, CUI RO 21377578, cu sediul social în mun. Bacău, str. Mihai Viteazu nr.1, jud. Bacău, RSP 0311/2007, Tel.0742691057, 0720544123, fax.0234/515152, administrator unic Olaru Dumitru. Subscrisa Codmar Insolvency IPURL Bacău, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Modelghips SRL conform sentinţei nr.361/15.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 6523/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2006, coroborate cu art.1, alin.2 lit.”c” pct.1,3 şi art.31, 33 şi art.34 din acelaşi act normativ, notifică:
Deschiderea procedurii de faliment împotriva debitorului SC Modelghips SRL, prin sentinţa nr.361 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 6523/110/2009. Debitorul SC Modelghips SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin (1) din Legea nr.85/2006. Creditorii debitorului SC Modelghips SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de creanţă la 14.05.2010. În temeiul art.76 alin (1) din Legea nr.85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa pe care o definiţi împotriva debitorului. Termenul pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este: 28.05.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este: 11.06.2010. Stabileşte data primei adunări a creditorilor la 02.06.2010, ora 13.00 la sediul lichidatorului judiciar.
Notă: Cererea de înscriere creanţă împreună cu taxa judiciară de timbru de 120 lei şi timbru judiciar de 0,5 lei se depun la sediul instanţei iar un exemplar va fi comunicat la sediul lichidatorului judiciar.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata