ALAVILL SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 18360851
Data emiterii: 23.02.2010
Data publicării în BPI: 8.03.2010

Dosar nr. 2895/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic Oborocianu Maria.

Arhiva/ registratura instanţei: mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr. 4, tel.0234/525221,program 8.30 – 13.00.

Debitor SC Alavill SRL, cu sediul social în loc. Hângăneşti, com. Brusturoasa, jud. Bacău, înregistrată la ORC sub nr. J04 / 180/2006, CUI 18360851.

Creditor: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bacău, cu sediul social în mun. Bacău, str. Dumbrava Roşie nr. 1-3, jud. Bacău.

Lichidator judiciar: Codmar Insolvency IPURL, CUI RO 21377578, cu sediul social în mun. Bacău, str. Mihai Viteazu nr. 1, jud. Bacău, RSP 0311/2007, tel.0742691057, 0720544123, fax.0234/515152, administrator unic Olaru Dumitru.

Subscrisa Codmar Insolvency IPURL Bacău, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Alavill SRL conform sentinţei civile nr. 186/10.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 2895/110/2009, în temeiul art.107 alin.1, lit.”A” coroborat cu art.1, alin.2, lit.”c” şi art.3 pct.25 din Legea nr. 85/2006, notifică:

Deschiderea procedurii de faliment împotriva debitorului SC Alavill SRL, prin sentinţa civila nr. 186 din 10.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 2895/110/2009.

Debitorul SC Alavill SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin(1) din Legea nr. 85/2006.

Creditorii debitorului SC Alavill SRL trebuie sa procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 17.03.2010. în temeiul art.76 alin(1) din Legea nr. 85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa pe care o definiţi împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este: 31.03.2010.

Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar: 06.04.2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este: 06.04.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este: 14.04.2010.

Stabileşte data primei adunări a creditorilor la 02.04.2010 ora 1300 la sediul lichidatorului judiciar al debitoarei cu următoarea ordine de zi: alegerea unui comitet al creditorilor format din 3-5 creditori în condiţiile art.16 alin.4 şi art.17 din lege; confirmarea lichidatorului judiciar desemnat provizoriu de Judecătorul sindic; probleme diverse.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata