PICARMIX SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 9567255
Data emiterii: 24.02.2010
Data publicării în BPI: 8.03.2010

Dosar nr. 6519/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic Cornelia Dănăilă.

Arhiva/ registratura instanţei: mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr. 4, tel.0234/525221, program 8.30 – 13.00.

Debitor SC Picarmix SRL, cu sediul social în mun. Bacău, str. Castanilor nr. 7, bl.7, sc. F, Et.4, Ap.18, jud. Bacău, înregistrată la ORC sub nr. J04 /628/1997, CUI 9567255.

Creditor:

Administraţia Finanţelor Publice Bacău, cu sediul social în mun. Bacău, str. 9 Mai nr. 33, jud. Bacău.

Lichidator judiciar: Codmar Insolvency IPURL, CUI RO 21377578, cu sediul social în mun. Bacău, str. Mihai Viteazu nr. 1, jud. Bacău, RSP 0311/2007, tel.0742691057, 0720544123, fax.0234/515152, administrator unic Olaru Dumitru.

Subscrisa Codmar Insolvency IPURL Bacău, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Picarmix SRL conform sentinţei civile nr. 220/15.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 6519/110/2009, în temeiul art.1, alin.2, lit.”c” pct.4 şi lit.”e” şi art.31,33 din Legea nr. 85/2006, notifică:

Deschiderea procedurii de faliment împotriva debitorului SC Picarmix SRL, prin sentinţa civila nr. 220 din 15.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 6519/110/2009.

Debitorul SC Picarmix SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin(1) din Legea nr. 85/2006.

Creditorii debitorului SC Picarmix SRL trebuie sa procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 16.04.2010. în temeiul art.76 alin(1) din Legea nr. 85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa pe care o definiţi împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este: 30.04.2010.

Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este: 14.05.2010. Stabileşte data primei adunări a creditorilor la 05.05.2010 ora 1400 la sediul lichidatorului judiciar al debitoarei cu următoarea ordine de zi: alegerea unui comitet al creditorilor format din 3-5 creditori în condiţiile art.16 alin.4 şi art.17 din lege; confirmarea lichidatorului judiciar desemnat provizoriu de Judecătorul sindic; probleme diverse.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata