Câştigul salarial mediu net, cu 67 de lei mai mic în iulie 2010 faţă de luna precedentă

Câştigul salarial mediu nominal net a fost în luna iulie de 1.355 de lei, în scădere faţă de luna anterioară cu 67 de lei, respectiv cu 4,7 la sută, informează un comunicat al Institutului Naţional de Statistică.

În aceeaşi lună, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 1.868 de lei, cu 4,3 la sută mai mic faţă de luna precedentă. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţile de intermedieri financiare (3.436 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (799 lei). În sectorul bugetar, în iulie faţă de iunie, s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în toate activităţile:
învăţământ (22,6 la sută), sănătate şi asistenţă socială (19,8 la sută), administraţie publică (14,4 la sută). Cauza scăderii câştigului salarial mediu net a fost aplicarea prevederilor de reducere cu 25 la sută a drepturilor salariale cuvenite personalului din sectorul bugetar.

Scăderea câştigului salarial mediu net în sectorul bugetar într-o proporţie mai mică de 25 la sută este explicată de INS prin faptul că reducerea drepturilor salariale a fost mai mică de 25 la sută pentru posturile salarizate la nivelul salariului minim brut pe ţară sau doar cu puţin mai mare decât acesta, plata (în totalitate sau parţial) a drepturilor salariale restante, cuvenite salariaţilor din unele unităţi (în special din domeniul asistenţei sociale), precum şi prin acordarea, în luna iulie 2010, a unor drepturi salariale pentru perioadele anterioare în administraţia publică.

În iulie, câştigul românilor a fost sensibil erodat de inflaţie, astfel încât indicele câştigului salarial real pentru luna iulie 2010 faţă de luna precedentă a fost de 92,9 la sută, informează INS, care precizează că indicele câştigului salarial real a fost calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 114,9 la sută, cu 8,8 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna iunie 2010.

INS mai subliniază că în cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea celui de al 13-lea salariu şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie), ceea ce conduce la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.
În luna iulie 2010, în majoritatea activităţilor economice, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai scăzut decât în luna precedentă, ca urmare a aplicării legislaţiei în vigoare pentru sectorul bugetar şi a nerealizărilor de producţie ori încasărilor mai mici, precum şi de intrarea unor categorii de salariaţi în şomaj tehnic şi de dificultăţile financiare din sectorul economic.

De asemenea, în unele activităţi economice, scăderea nivelului câştigului salarial mediu net din luna iulie a fost cauzată de acordarea în luna iunie a primelor ocazionale (inclusiv prime de vacanţă), plăţii concediilor de odihnă din fondul de salarii, plăţii sumelor din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete de vacanţă).
Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net din sectorul economic, cuprinse între şase şi opt la sută, s-au înregistrat în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, alte activităţi extractive, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului.

Diminuări între patru şi şase la sută ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii anexe extracţiei, în fabricarea băuturilor, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, telecomunicaţii, tranzacţii imobiliare.

Conform INS, creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat doar în sectorul economic, cu 11,4 la sută în industria metalurgică, cu şase până la opt la sută în extracţia cărbunelui superior şi inferior, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, extracţia minereurilor metalifere.

Creşteri ale câştigului salarial mediu net între patru şi şase la sută au fost consemnate de INS în fabricarea produselor din tutun, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii), activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (inclusiv înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală, activităţi de difuzare şi transmitere de programe), fabricarea altor mijloace de transport.

Explicaţiile date de statisticieni acestor creşteri ale câştigului salarial mediu net constau în acordarea de premii ocazionale, plăţii concediilor de odihnă din fondul de salarii, plăţii sumelor din alte fonduri (inclusiv tichete de masă), dar şi realizarea de producţii ori încasări mai mari, revenirea din concedii fără plată ori din şomaj tehnic, disponibilizare de personal cu salarii mici.

INS mai arată că aplicarea prevederilor legale de impozitare a tichetelor de masă a condus în unele activităţi din sectorul economic la creşteri în proporţii mai mici ale indicelui câştigului salarial mediu net, faţă de cel brut.
Comparativ cu luna iulie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a scăzut cu 2,5 la sută. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 91 la sută.

Datele lunare privind câştigul salarial şi efectivul de salariaţi sunt obţinute din studierea datelor provenite de la un număr de 25.000 unităţi economico-sociale, marja de eroare fiind de plus/minus trei la sută şi garantate cu o probabilitate de 95 la sută.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata