Maria Lupu: Eliberarea adeverinţelor de venit prin centrele militare zonale, în sprijinul pensionarilor

Şeful Direcţiei financiar-contabile din Ministerul Apărării Naţionale, general de brigadă Maria Lupu, a acordat miercuri, 25 august, un interviu în care oferă precizări privind recalcularea pensiilor militare. Oficialul MApN a precizat că a fost nevoie de un ordin al ministrului Apărării Naţionale, Gabriel Oprea, pentru a se preciza responsabilităţi clare pentru structurile din această instituţie, implicate în procesul de recalculare a pensiilor.

Totodată, gl.bg. Mari Lupu spune că Centrele militare vor centraliza documentele doveditoare după care vor elibera pensionarilor militari adeverinţele de venit şi precizează că cei ce nu vor face cerere de recalculare a pensiei vor beneficia de o pensie recalculată pe baza salariului mediu brut pe economie.

– Doamnă general, de ce a fost nevoie de alte precizări referitoare la recalcularea pensiilor militare? Nu erau destul de clare normele metodologice aprobate prin HG nr.735/2010?

– Prin normele metodologice emise în aplicarea prevederilor Legii nr.119/2010 s-a stabilit un cadru general pentru recalcularea pensiilor militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor. De precizări suplimentare a fost nevoie pentru a le adapta la specificul fiecărei instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Prin Ordinul ministrului Apărării Naţionale nr. M.101/23.08.2010, s-au precizat responsabilităţi clare pentru structurile din MApN, implicate în procesul de recalculare a pensiilor.

– În HG se prevede că pensionarii se pot adresa unităţilor din care au făcut parte sau centrelor militare. Prin ordin, s-a stabilit că eliberarea adeverinţelor de venit se va face de centrele militare, după ce unităţile deţinătoare de arhivă şi depozitele de arhivă vor crea o bază de date.

– Centrele militare vor elibera adeverinţele de venit, după ce vor centraliza documentele doveditoare pe care le vor solicita unităţilor sau depozitelor, după caz. Domnul Gabriel Oprea, ministrul apărării naţionale, a insistat să se procedeze aşa, tocmai pentru ca pensionarii militari să nu fie purtaţi pe drumuri.

Unii au lucrat, de-a lungul carierei, în mai multe unităţi. Este posibil să nici nu mai ştie cu exactitate perioadele, datele la care s-au mutat dintr-o unitate în alta. Mai mult de atât, armata s-a reorganizat, au fost desfiinţate unităţi, iar arhivele acestora au fost preluate de altele sau de depozite. Prin urmare, prevederea ca întregul proces de eliberare a adeverinţelor de venit să se desfăşoare prin centrele militare zonale (judeţene) de sector nu face decât să vină în sprijinul pensionarilor.

Astfel, ei vor trebui să meargă la aceste structuri pentru a depune cererea şi pentru a certifica datele din actele doveditoare. Pentru ca eliberarea documentelor să se facă în condiţii bune, s-au luat măsuri în vederea asigurării unor mijloace moderne de procesare a datelor înscrise în statele de plată. În acest sens, domnul amiral Gheorghe Marin, şeful Statului Major General, a emis o dispoziţie în vederea asigurării sprijinului tehnic necesar aplicării prevederilor ordinului. Conform acesteia, până la 1 noiembrie a.c., Agenţia pentru Servicii şi Sisteme Informatice Militare va crea baza de date centralizată, pe care o va transmite centrelor militare.

– Dar statele de plată nu intră în categoria documentelor cu un nivel de clasificare ridicat?

-Da, dar s-a elaborat un proiect de hotărâre de Guvern, prin care nivelul de clasificare va fi coborât, în aşa fel încât accesul la documente să poată fi aprobat de comandantul/şeful structurii care procesează datele înscrise în acestea.

– Dacă un pensionar militar nu face cerere, i se va recalcula pensia? Vă întreb asta deoarece, pe internet şi nu numai, circulă un îndemn ca beneficiarii să nu se adreseze centrelor militare.

– Articolul 5 alin.(4) din Legea nr.119/2010 este foarte clar în acest sens: pentru perioadele în care nu se va face dovada veniturilor realizate, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu brut pe economie din perioadele respective. Cu alte cuvinte, cei ce nu vor face cerere, vor beneficia de o pensie recalculată pe baza salariului mediu brut pe economie.

– Legea nr.119/2010 prevede că, la recalculare, se va folosi algoritmul de stabilire a pensiilor prevăzut de Legea nr. 19/2000. Care este acesta?

– Potrivit prevederilor Legii nr.19/2000, cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat în perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie.

Punctajul mediu anual se determină prin împărţirea numărului de puncte, rezultate din însumarea punctajelor anuale, la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare. Punctajul anual se determină prin împărţirea la 12 a punctajului rezultat în anul respectiv din însumarea numărului de puncte realizat în fiecare lună. Numărul de puncte realizat în fiecare lună se calculează prin raportarea venitului brut lunar individual la salariul mediu brut lunar din luna respectivă.

De exemplu, să presupunem că un cadru militar a avut o perioadă de activitate de 35 de ani. Prin însumarea punctajelor anuale, s-a obţinut un total de 63,53425 puncte. Pentru a se obţine punctajul mediu anual, acesta se împarte la 20 (stagiul complet de cotizare, în cazul cadrelor militare, prevăzut la art.5 alin.(2) din Legea nr.119/2010).

Rezultatul – 3,17671 – reprezintă numărul de puncte pe baza căruia se stabileşte cuantumul pensiei, prin înmulţirea cu valoarea punctului stabilită prin lege. Aceasta este de 732,8 lei. Adică, în exemplul de mai sus, pensia va fi de 2.328 lei, la care se va adăuga sporul prevăzut la art.11 din Legea nr.80/1995.

-Potrivit unor variante de simulări, care circulă, pe internet, între cadrele militare în rezervă/retragere, pensiile militare se pot diminua şi cu până la 50%. Vor fi scăderi atât de drastice?

– Cuantumul pensiei depinde de valoarea veniturilor realizate lunar în perioada de activitate, de vechimea în serviciu/muncă, de condiţiile în care cei în cauză şi-au desfăşurat activitatea – deosebite, speciale sau alte condiţii. Influenţa negativă asupra cuantumului pensiilor recalculate ar fi fost foarte mare dacă nu ar fi intervenit domnul Gabriel Oprea, ministrul Apărării Naţionale. Datorită sprijinului său am reuşit să schimbăm unele prevederi din proiectul legii.

Astfel, a fost introdus art.5 alin.(3), care prevede că, la cuantumul pensiilor stabilite ca urmare a procesului de recalculare, se aplică prevederile art.11 teza a III-a din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. Tot domnul ministru a făcut demersurile pentru ca stagiul complet de cotizare pentru pensiile cuvenite sau aflate în plată să fie de 20 de ani atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Mai mult, ministrul apărării s-a implicat direct, organizând grupuri de lucru şi întâlniri periodice atât cu specialiştii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cât şi cu asociaţiile cadrelor militare în rezervă şi în retragere, în eforturile pentru menţinerea la acelaşi nivel, în urma recalculării, a pensiilor militare până în 3000 de lei. Discuţiile purtate cu asemenea ocazii au avut ca scop identificarea celor mai bune soluţii, dar şi o informare permanentă asupra stadiului demersurilor noastre.

– La art.6 alin.(5) din normele aprobate prin HG nr.735, se prevede că, pentru perioada 1 aprilie 2001-1 august 2007, punctajelor anuale nu li se aplică plafonarea prevăzută de legislaţia privind pensiile din sistemul public. Explicaţi-ne, vă rog, această dispoziţie.

– În perioada 1 aprilie 2001 – 1 aprilie 2004, plafonarea era de trei salarii medii brute. Cu alte cuvinte, dacă o persoană avea un venit lunar egal cu patru-cinci salarii medii brute, la determinarea punctajului lunar se lua în calcul o sumă egală doar cu trei salarii medii brute. În acelaşi mod, se proceda şi pentru perioada 1 aprilie 2004 – 1 august 2007, când plafonarea era de cinci salarii medii brute.

-Sunt cadre militare care, după trecerea în rezervă, au lucrat în sistemul public. Dacă acum solicită ca, odată cu recalcularea pensiei militare, să li se valorifice şi perioada respectivă, cum se va proceda?

– Referitor la această situaţie sunt mai multe aspecte de discutat. Deocamdată, conform prevederilor actelor normative în vigoare, cei în cauză vor solicita valorificarea perioadelor lucrate în sistemul public la împlinirea vârstelor standard de pensionare, prevăzute de Legea nr.19/2000.

Atunci se vor adresa casei teritoriale de pensii de care aparţin. Dar, repet, aşa se va proceda atâta timp cât sunt în vigoare cele două legi – 19 şi 164. În cazul în care va intra în vigoare legea sistemului unitar de pensii, procedura, pentru astfel de situaţii, va fi stabilită prin norme metodologice de aplicare a noului act normativ.

-Cum se va proceda în cazul celor trecuţi în rezervă, cu drept la pensie, după data intrării în vigoare a Legii nr.119/2010?

– Cadrelor militare trecute în rezervă, cu drept de pensie, după 3 iulie a.c., li se vor stabili drepturile de pensie în baza prevederilor Legii nr.164/2001, urmând ca şi acestea să fie recalculate. În acest sens, unităţile militare vor transmite odată cu dosarul de pensie, constituit conform prevederilor legale actuale, şi adeverinţele necesare stabilirii punctajelor medii anuale pentru recalculare.

-Este pregătită Direcţia financiar-contabilă pentru a face faţă acestui proces de recalculare?

– La nivelul structurii de specialitate – Serviciul pensii militare şi drepturi sociale – din cadrul direcţiei noastre, s-au organizat două grupuri de lucru. Unul va continua recalcularea pensiilor în baza Legii nr.90/2007, unde mai sunt de rezolvat aproximativ 30% din numărul total de cereri. Altul pregăteşte compatibilizarea elementelor din aplicaţia folosită de CNPAS la stabilirea pensiilor din sistemul public cu elementele necesare recalculării în baza Legii nr.119/2010, specifice sistemului militar.

-Cu personalul încadrat la Serviciul pensii militare şi drepturi sociale veţi reuşi să respectaţi termenul impus de lege?

– Finalizarea procesului de recalculare nu depinde numai de personalul încadrat în structura de specialitate a DFC, ci şi de celelalte structuri implicate. Personalul existent este angrenat în activităţile curente, iar primirea unui volum mare de informaţii, care trebuie procesate într-un timp limitat, implică suplimentarea numărului de oameni.

HG nr.735/2010 ne dă această posibilitate, pe care am preluat-o şi în ordin. Astfel, vom putea încheia convenţii civile. Trebuie să găsim persoane care au cunoştinţe de operare PC, apte să lucreze cu un volum mare de date, pentru că este imposibil ca în perioada rămasă, să pregătim personal în acest domeniu. Vom rezolva, în mod cert şi aceste situaţii.

Citește și
8 Comentarii
 1. Vasilache I. spune

  Statul trebuie să îşi respecte obligaţiile faţă de militari, de pensionarii militari şi veteranii de război, aşa cum aceştia au slujit ţara, în virtutea jurământului militar, nu sa-si bata joc de ei , sa-i puna pe drumuri sa-si caute datele si dovezile ca au activat in structurile militare. Cu acest ordin M101/23.08.2010, pe care ministrul Oprea l-a semnat se simplifică procedura de obţinere a adeverinţelor de venit.

 2. Gicu spune

  Buna interventia lui Oprea referitoare la plafonul de 20 de ani pentru stagiul complet de cotizare, atat pentru femei cat si pentru barbati.

 3. Helios spune

  Ministrul apararii a luat atitudine ori de cate ori a putut pentru a apara drepturile militarilor. Si nu de putine ori acest lucru i-a reusit. Tot respectul pentru domnul Oprea caruia chiar ii pasa de militari, pensionari militari şi veterani de război care au slujit aceasta tara cu responsabilitate si onoare.

 4. Mos Teaca spune

  Nu ne incalzeste cu nimic. MApN are toate datele privind salariile supusilor. Daca trebuie sa recalculeze, ce mai trebuie cererea noastra, unde-i ordin cu placere.

 5. TUDOR spune

  Cred ca, Gicu,Vasilache si Helios , au aceiasi adresa de email.

 6. pani hacitin spune

  Zambeste…maine va fi mai rau. Atata timp cat mai putem zambi, cauza nu-i inca pierduta. daca am fi banuit la asa zisa REVOLUTIE ca voi ajunge aici oare ce decizie as fi adoptat???????

 7. pani hacitin spune

  Divide et impera funcţionează numai dacă cei supuşi acestor tactici sunt dispuşi să urmeze această ‘cale’ (ex. este in avantajul personal) sau raţionează îngust. Funcţionează cel mai bine în societăţi/populaţii în care competiţia între familii nobiliare, clanuri, clase sociale, a fost acerbă înainte ca dominatorul/cuceritorul să se manifeste. Deasemeni este favorizată de comunicarea proastă sau lipsa comunicării, între membrii unei populaţii.

 8. PANI HACITIN spune

  Cineva spunea ca armata romana nu a mai luptat din al doilea razboi mondial. Asa e, dar l-as intreba unde a luptat armata Germaniei, Frantei, Spaniei, Angliei, Ungariei, etc?! Cand armata lucra pe santiere, in mina, etc., alaturi de civili, militarul isi primea doar solda, pe cand civilul primea tot felul de sporuri si castigul lui era mai mare. Cei mai multi civili dormeau in patul lor de acasa, pe cand militarul in baraca. Altcineva spunea ca a fost militar ( in termen) la inundatii, dar nici un general nu a pus mana pe lopata! L-as intreba: directorul de la firma unde a lucrat, punea mana pe tarnacop?! Stimati civili, de ce nu comparati salariile si pensiile voastre cu cele ale politicienilor, ale directorilor din diferite companii?! De ce nu le comparati cu sumele trecute de ei in declaratiile de avere?! Ar trebui sa stiti, daca tot comentati, ca sunt doar 2 pensii militare care depasesc 5000 lei., dar le au fosti sefi de stat major general. Pensiile militare pleaca de la ei in jos, in functie de importanta locului de munca. Premierul a bagat in aceiasi oala militarii cu magistratii ca sa nu mai inteleaga nimeni, nimic si in final, acele „pensii nesimtite” se platesc si se vor plati in continuare. Acolo sunt pensiile de 80-150 milioane lei vechi STUPIDITATEA SI INVIDIA NE FAC VIATA AMARA AMARA …….

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata