Sărbători religioase – 30 iunie

Ortodoxe

Soborul Sf. 12 Apostoli; Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeț

Greco-catolice

Serbarea celor 12 Apostoli

Romano-catolice

Primii Sfinți Martiri din Roma

Biserică Ortodoxă îi prăznuiește pe toți cei doisprezece Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos în ziua de 30 iunie. Ei au fost chemați la apostolie chiar de Domnul Însuși, și au fost martorii propovăduirii, Patimilor și Învierii Sale, ca să-L mărturisească, apoi, printre oameni. Astfel, Sfântul Apostol Petru se numea Simon, mai înainte de a fi chemat de Domnul. El a propovăduit Evanghelia, mai întâi, în Iudeea, apoi în Antiohia, în Pont, Capadochia, în Asia, Bitinia, Galatia, și după tradiția Bisericii, a mers și la Roma. În cele de pe urmă, fiind răstignit de Nero împăratul, cu capul în jos, s-a dus la cele cerești.

Sfântul Apostol Andrei, „cel întâi chemat”, era fratele Sfântului Petru. După tradiție, el a propovăduit credința lui Hristos în toate țările de pe lângă Marea Neagra și în Dobrogea, după care, s-a întors în Tracia și s-a dus în Grecia, iar la Patras, a fost răstignit pe o cruce în forma literei X, „Crucea Sfântului Andrei”.

Sfântul Apostol Iacob, fiul lui Zevedeu, a fost numit de Domnul, „fiul tunetului”, ca și fratele său, Sfântul Ioan Evanghelistul. Împreună cu acesta și cu Petru a văzut Schimbarea la Față a Domnului pe Tabor. După Înălțarea la cer a Domnului, el a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în Ierusalim și în Iudeea și a fost ucis de Irod Agripa, cu sabia.

Sfântul Apostol Ioan Evanghelistul, numit și Teologul (cuvântătorul de Dumnezeu), era ucenicul iubit care la Cină și-a rezemat capul pe pieptul lui Hristos, iar lângă Cruce a stat cu Preacurata Fecioara și s-a învrednicit a se numi fiu al ei. Acesta a propovăduit Evanghelia în Efes și în toată Asia și a scris Evanghelia a patra, Apocalipsa și cele trei Epistole din Noul Testament. A adormit, în Domnul, la Efes, bătrân fiind cu anii.

Sfântul Apostol Filip era din Betsaida Galileii, cetatea lui Petru și Andrei. Acesta a adus la Hristos pe Natanail și a propovăduit pe Hristos, în părțile Asiei, cu sora sa Mariam. A avut sfârșit mucenicesc, în Ieropole, din Frigia.

Sfântul Apostol Bartolomeu a propovăduit pe Hristos, o vreme, împreună cu Apostolul Filip, în Asia, iar, după moartea acestuia a mers până în India și a tâlcuit pentru indieni Evanghelia scrisă de Sfântul Matei. S-a dus, apoi, de acolo în Armenia cea Mare și în Albana a primit moarte de mucenic.

Sfântul Apostol Toma este cel căruia i se mai spunea și „Geamănul” și care a pipăit rănile Mântuitorului, după Învierea Lui. A purtat lumina Evangheliei până în părțile Indiei și a murit străpuns de săgeți, pentru Hristos.

Sfântul Apostol Matei, care pe când era vameș se numea Levi, lăsând toate, n-a pregetat să meargă după Hristos. Și, fiind scriitor, a scris cel dintâi Evanghelia Domnului, în limba aramaică, și apoi aceeași Evanghelie, în grecește. El a propovăduit pe Hristos în toată Etiopia unde, potrivit tradiției, a primit moarte de mucenic, fiind ars pe rug.

Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în multe țări din răsărit, închinătoare la idoli. Deci, nenumărate neamuri aducând la Hristos, a primit moarte de mucenic, iar, cei ce s-au întors la credință, l-au numit „sămânță dumnezeiască”.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata