Exploatarea pădurilor nu este un moft al unei categorii sociale din România

12

Prin exploatarea pădurilor se asigură:

-securitatea sanitară

-regenerarea

-finanţarea pazei şi a administrării pădurilor

-se asigură resursele de lemn necesare industriei mobilei şi construcţiilor

-lemnul de foc pentru populaţie.

Reprezentanţii ASFOR precizează că au luat la cunoştinţă declaraţiile Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe,  intr-o scrisoare deschisă adresată guvernanţilor prin care afirmă că ia în considerare oprirea exploatărilor forestiere pe durata stării de urgenţă.

De asemenea, reprezentanţii ASFOR susţin că „exploatarea pădurilor nu este un moft al unei categorii sociale din România”, ci o activitate cu implicaţii multiple economice, sociale şi de mediu.

„A opri activitatea de recoltare a lemnului, astăzi, este similar cu a deconecta un bolnav de la aparate. Prin această activitate, în primul rând se asigură securitatea sanitară a pădurilor, regenerarea acestora, finanţarea pazei şi a administrării pădurilor, sunt asigurate resursele de lemn necesare industriei mobilei, panourilor, construcţiilor, precum şi lemnul de foc pentru populaţie.
Lemnul este singura resursă naturală regenerabilă pe care dacă o gestionăm corect, cu responsabilitate, poate înlocui – betonul, fierul, petrolul, plasticul, unele produse agricole, etc.”, menţionează reprezentanţii ASFOR, în document.

Din datele sursei citate reiese ca „orice intervenţie brutală, nechibzuită, fără o reală fundamentare, va avea ca efect imediat imposibilitatea statului de a asigura paza pădurilor şi minimul de lucrări silvice care să asigure starea de sănătate a pădurii.”

„În cifre, economia forestieră şi cea a produselor din lemn şi mobilă înseamnă 3,5% din PIB, 2,8 miliarde de euro input de valută în economia românească din exporturi, 1,9 miliarde de euro plus la balanţa comercială, asigurarea încălzirii pentru două municipii (Suceava şi Vatra Dornei), asigurarea lemnului de foc pentru cca. 3,5 milioane de gospodării, administrarea unei suprafeţe de pădure ce reprezintă 29% din suprafaţa ţării şi acoperă 30% din suprafaţa rurală a României”, se menţionează în comunicat.

ASFOR consideră că „a lipsi de finanţare şi a lăsa fără administrare 29% din suprafaţa ţării nu poate fi o măsură care să fie susţinută de statul român.”

„Dacă este să vorbim de urgenţe pe termen scurt, de trei luni, este o prioritate recoltarea şi expedierea din pădure a celor circa 1,7 milioane mc de lemn provenit din doborâturi de vânt, care pot produce o infestare a pădurii sănătoase, similare celei din vestul europei. În aceste condiţii este inoportun să vorbim despre sistarea lucrărilor de recoltare a lemnului”, se mai spune în comunicat.

Reprezentanţii ASFOR consideră că este nevoie de elaborarea unei strategii coerente pentru următorii zece ani, respectiv investiţii în infrastructură, depozite, utilaje moderne care să permită o exploatare prietenoasă cu mediul, precum şi de finanţare pentru dotarea administratorilor cu aparate moderne de inventariere, măsurare a lemnului şi supraveghere a fondului forestier.

Totodată,  ASFOR consideră că este nevoie de regândirea sistemului de gestionare a pădurilor, cu separarea activităţilor de administrare de cele de valorificare şi recoltare a lemnului, precum şi de programe similare celor din Europa, de încurajare a construirii de case pasive din lemn şi de utilizare a instalaţii de încălzire cu randament crescut.

Asociaţia Forestierilor din România acordă asistenţă tehnică şi consultanţă juridică membrilor săi pentru a atenua efectele oricăror acţiuni ce pot prejudicia activitatea operatorilor economici.


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News