BURNYC 2005 SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 17235583
Data emiterii: 19.03.2010
Data publicării în BPI: 23.03.2010

1. Date privind dosarul: Nr.dosar 3127/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ,Judecător sindic:Stefanescu Dana.

2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa str. Ştefan cel Mare,nr.4, Bacău, jud. Bacău, Nr de tel.0234/514419.

3.1. Debitor: SC Burnyc 2005 SRL, sediul; Oneşti, str. Garii,nr.14, jud. Bacău, J04/336/2005.

3.2. Administrator special: nu a fost numit.

4.Creditori: AFP Onesti.

5.Administrator judiciar: Insol Expert IPURL, CUI 18236340,sediul str. Alex.cel Bun, nr. 4/D/21, Bacău, jud. Bacău, RSP-0141, tel./fax: 0234/525952, e-mail: insolexpert2000@yahoo.com,nume şi prenume reprezentant D. Ştefănescu.

6.Subscrisa: Insol Expert IPURL,în calitate de administrator judiciar al debitorului: SC Burnyc 2005 SRL conform sentinţei civile nr.165/05.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ,în dosarul nr.3127/110/2009, în temeiul art.61 alin.1 şi/sau alin.2 şi art.62,alin.1 şi următoarele din Legea nr.85/2006,coroborate cu art.32 alin.1 şi art.28,alin.1 sau,după caz,art.33 alin.4 sau alin.6,art.35 şi art.28(2), notifică:

Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului: SC Burnyc 2005 SRL conform sentinţei civile nr.165/05.02.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 3127/110/2009 la cererea creditoarei AFP Onesti

7.1. Debitorul: SC Burnyc 2005 SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei şi la administratorul judiciar, documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului: SC Burnyc 2005 SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 09.04.2010 În temeiul art.76 alin.1 din Lg 85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 23.04.2010.Termenul afişare tabel definitiv al creanţelor 21.05.2010.

Se notifică: faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la data de 27.05.2010 ora 12, la sediul administratorului judiciar având ca ordine de zi: 1) prezentarea situaţiei debitorei; 2) desemnarea Comitetului creditorilor; 3) confirmarea administratorului judiciar; 4)probleme diverse;

9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata