CABLESOP SRL – notificare privind deschiderii procedurii generale a insolvenţei

CUI: 18260712
Data emiterii 03.03.2010
Data publicării în BPI: 19.03.2010

Date privind dosarul: număr dosar 3788/89/2009, Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, Judecător Sindic Agafiţei Vasile.

Arhiva/registratura instanţei: adresa pe str. Ştefan cel Mare, nr.54, Vaslui.

Programul instanţei ora 900-1300.

Debitor SC Cablesop SRL, Bârlad, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J37/873/2005, C.U.I. 18260712, sediul social în mun. Bârlad, nr.2, jud. Vaslui.

Administrator special: Nu s-a desemnat.

Lichidator judiciar Eurobusiness L.R.J.S.P.R.L. Iaşi, sediul social în Iaşi, str. Socola, nr.206A-208, bl. Granitul, et. 4, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0022/31.12.2006, tel/fax: 0232410015; 0335411910; 0721503737, e-mail-euro.cont@yahoo.com.

Subscrisa: Eurobusiness L.R.J.SRL Iaşi în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Cablesop SRL Bârlad, conform Sentinţei Civile nr.98/F din data de 16.02.2010 pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă în dosarul 3788/89/2009 în temeiul art.61 din Legea privind procedura insolvenţei notifică:

Deschiderea procedurii generală a insolvenţei împotriva debitorului SC Cablesop SRL Bârlad, J37/873/2005, C.U.I. 18260712.

Fixează termenul de depunere a creanţelor la data de 19.04.2010. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 19.05.2010.
Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 21.06.2010. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 25.05.2010, ora 1200, la sediul Tribunalului Vaslui şi convocarea creditorilor debitorului.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal,,Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.64 şi art.65 din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documente justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii,în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la Arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plaţii taxei de timbru în suma de 35 lei şi de un timbru judiciar de 0,5 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata