DYY ANA COM SRL – notificare privind intrarea în faliment prin procedura simplificată

CUI: 17178453
Data emiterii: 18.03.2010
Data publicării în BPI: 23.03.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 1834/103/2009, Tribunalul Neamţ Secţia Comercială şi Contencios Administrativ. Judecător sindic Cristinel Dumitreasa.

2.Arhiva/registratura instanţei: Piatra Neamţ, Bd. Republicii, nr.16, jud. Neamţ.

3.Debitor: SC Dyy Ana Com SRL, CIF 17178453, sediul social: loc. Piatra Neamţ, str. Grigore Ureche, bl.37D, ap.17, jud. Neamţ, nr. de ordine în registrul comerţului J27/212/2005.

4.Creditori:

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ, sediul: Piatra Neamţ, Bd. Traian, nr.19 bis, jud. Neamţ;
Consiliul Local – Direcţia Taxe şi Impozite a Municipiului Piatra Neamţ, sediul: Piatra Neamţ, Bd. Republicii, nr.27, bl.A12, parter, jud. Neamţ.

5.Lichidator judiciar: Reolicons BC IPURL, CIF 20718960, sediul social Piatra Neamţ, str. Progresului, nr.92/67, bl.D33, sc.D, jud. Neamţ, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 2A0213, tel. /fax 0233/621103, mobil 0748/210350, e-mail: [email protected]; reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Buleu Constantin, asociat coordonator.

6.Subscrisa Reolicons BC IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Dyy Ana Com SRL, conform Sentinţei comerciale nr. 99/F din data de 05.02.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr. 1834/103/2009, în temeiul art.109 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7.Începerea procedurii simplificate a falimentului debitorului SC Dyy Ana Com SRL şi dizolvarea acestuia, prin Sentinţa comercială nr. 99/F din data de 05.02.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ Secţia Comercială şi Contencios Administrativ în dosarul nr.1834/103/2009.

7.1.Creditorii debitorului SC Dyy Ana Com SRL trebuie să procedeze la depunerea cererii creanţelor născute în cursul procedurii în condiţiile următoare:

7.1.1.Termenul limită pentru depunerea cererii de înscriere a creanţelor născute în cursul procedurii este la 19.03.2010.

7.1.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este la 02.04.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii este la 16.04.2010.

Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii este la 30.04.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 14.05.2010. Termenul pentru continuarea procedurii la data de 30.04.2010, ora 8 30.

8.Începerea procedurii simplificate a falimentului se comunică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare – tel. 0748/210350.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata