ELMIMUNT SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 16877593
Data emiterii: 15.03.2010
Data publicării în BPI: 30.03.2010

1.Număr dosar: 3129/99/2009, (format vechi 205/2009), Tribunal Iaşi, Secţia Comercial Faliment, Judecător-sindic Grădinaru Brînduşa Daniela.

2.Arhiva instanţei:Iaşi, str. N. Gane, nr.20A, jud. Iaşi, tel 0232215160, programul instanţei luni–vineri între orele 09–13.30.

3.Debitor: SC Elmimunt SRL, CUI 16877593, cu sediul social în Iaşi, str. Vasile Lupu, nr.134, bl.B4, sc.A, et.3, ap.2, ORC J22/2280/2004.

4.Creditor: Societatea de Asigurare Reasigurare Astra SA Bucureşti şi SC Asigurare-Reasigurare Astra – Sucursala Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Gării, nr.4.

5.Lichidator judiciar: C.I.P.I. Nechifor Oana Maria, CIF 20109380, cu sediul social în Iaşi, şos. Nicolina, nr.5, bl.928B, sc.D, ap.18, jud. Iaşi, tel.0744787274, e-mail nechiforoana@yahoo.com, reprezentat prin Nechifor Oana Maria.

6.Subscrisa C.I.P.I. Nechifor Oana Maria, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Elmimunt SRL, conform Sentinţei comerciale nr.197/S/23.02.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, în dosarul 3129/99/2009 (205/2009), în temeiul art.107 alin.(1) şi 109 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:

7.Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei faţă de debitorul SC Elmimunt SRL şi intrarea în faliment a debitorului, dizolvarea şi ridicarea dreptului de administrare a acestuia, conform sentinţei comerciale nr.197/S/23.02.2010, pronunţată în dosarul menţionat mai sus, cu obligaţia debitorului de a preda gestiunea împreună cu actele prevăzute de art.28 alin (1) din Legea 85/2006 către lichidator, până pe data de 10.03.2010.

7.1.Creditorii debitorului SC Elmimunt SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credala a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.1.1.Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 26.04.2010.

7.1.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 12.05.2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 17.05.2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţi la tabelul preliminar este 25.05.2010, ora 11.00. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 27.05.2010.

Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Iaşi, Judecător-sindic, din Iaşi, str. N. Gane, pe data de 17.05.2010, ora 11.00, având următoarea ordine de zi:alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui comitetului creditorilor, desemnarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia. Pentru informaţii suplimentare, va adresaţi lichidatorului judiciar. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documente justificative.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata