Garda Financiară are competenţe sporite de control

Garda Financiară are competenţe sporite de control, începând cu 11 ianuarie 2010, odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.1324/ 2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare, informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

Garda Financiară a dobândit noi competenţe, în principal de a încheia acte de control pentru stabilirea stării de fapt fiscale, precum şi pentru constatarea împrejurărilor privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal, sesizând, după caz, organele de urmărire penală.

De asemenea, GF poate constata acte şi fapte care au avut ca efect evaziunea şi frauda fiscală, stabilind implicaţiile fiscale ale acestora şi dispunând, în condiţiile Codului de Procedură Fiscală, luarea măsurilor asiguratorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească averea.
Comisarii Gărzii Financiare pot efectua, în exercitarea controlului operativ şi inopinat, monitorizări şi verificări necesare prevenirii, descoperirii şi combaterii faptelor de evaziune fiscală, potrivit actului normativ.

În acest context, printre principalele obiective ale Gărzii Financiare pentru anul 2010 se regăseşte continuarea monitorizării în regim de permanenţă a achiziţiilor intracomunitare, în special de produse agro-alimentare (legume, fructe, cereale, carne etc.) şi materiale de construcţie (ciment, cărămidă etc,.) în scopul prevenirii sustragerii agenţilor economici de la plata taxei pe valoare adăugată aferentă operaţiunilor.

Actualul sistem privind taxa pe valoare adăugată pentru comerţul intracomunitar prevede libera circulaţie a mărfurilor în spaţiul comunitar şi a impus eliminarea evidenţei instituţionalizate a bunurilor provenite din statele membre, prin renunţarea la formalităţile şi controlul vamal. Oportunitatea este exploatată ilicit de către unii operatori economici care, prin invocarea unuor identităţi fictive, cesionarea ori abandonarea firmelor care acumulează debite faţă de bugetul de stat, se sustrag de la plata obligaţiilor fiscale.

Această modalitate de lucru, care presupune însă mobilizarea unui volum semnificativ de forţe a condus încă din anul 2009 la identificarea şi combaterea activităţii unor grupuri infracţionale, bine organizate, care controlează anumite domenii de activitate. În acest sens, în anul 2009, au fost întocmite 252 sesizări penale pentru fapte de evaziune fiscală însumând un prejudiciu de peste 289 milioane lei la care se adaugă confiscări efective de mărfuri în valoare totală de peste 23 milioane lei.

Un alt obiectiv important asumat de Garda Financiară pentru anul 2010 îl reprezintă respectarea de către operatorii economici O.U.G nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată şi cu modificările ulterioare, în sensul identificării cazurilor în care aceştia nu utilizează aparatele de marcat electronice fiscale.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata