LA RADIOSA SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 15960762
Data emiterii: 15.03.2010
Data publicării în BPI: 15.04.2010

1.    Nr. dosar: număr dosar 72/110/2009, Tribunal Bacău, Judecător sindic: Dana Ştefănescu.
2.    Arhiva/registratura instanţei: Mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr. 4, jud. Bacău, număr de telefon: 0234/514419. 3.1. Debitor: SC La Radiosa SRL, cu sediul în Mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr. 28, Jud. Bacău, CUI RO15960762, J04/1559/2003.
3.2. Administrator special: nu este desemnat.
4.    Creditori: listă anexă.
5.    Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. sediul: Mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: 0120, tel/fax: 0232-243.864, 0232-212.231, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Mititelu Corneliu.
Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC La Radiosa SRL, cu sediul în Mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr. 28, jud. Bacău, CUI RO15960762, J04/1559/2003, conform Sentinţei nr. 207/12.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul nr. 72/110/2009, în temeiul art. 108 alin (1) şi art. 109 alin (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
1. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului şi ridicarea dreptului de administrare împotriva debitorului SC La Radiosa SRL, prin Sentinţa nr. 207/12.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul nr. 72/110/2009. Creditorii debitorului SC La Radiosa SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul limită pentru depunerea creanţelor asupra averii debitorului este 06 aprilie 2010. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 09 aprilie 2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul suplimentar la data de 30 aprilie 2010 şi pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 07 mai 2010. Se notifică faptul că Adunarea Creditorilor va avea loc la sediul procesual ales din mun. Bacău, str. 22 Decembrie, nr.36, bl. 36, sc. D, ap.2, jud. Bacău: Data: 11 mai 2010, ora 12.00, având ca ordine de zi: Prezentarea situaţiei debitorului de către lichidatorul judiciar; Desemnarea Comitetului Creditorilor şi a Preşedintelui Comitetului creditorilor; Probleme diverse.
Comitetul creditorilor: nu este desemnat.
Lista anexă:

1.  Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi Mun. Iaşi, str. N. Iorga, nr. 10 C, jud. Iaşi
2.  A.F.P. Bacău Mun. Bacău, str. 9 Mai, nr. 33, jud. Bacău
3.  I.T.M. Bacău Mun. Bacău, str. Ioniţa Sandu Sturza, nr. 63A, jud. Bacău.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata