ROMUSA INVESTMENTS SRL – notificare privind intrarea in faliment

CUI: 18358401
Data publicării în BPI: 21 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 03.11.2014
1. Dosar nr. 20249/3/2013, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Sectia a VII-a Civila.

2. Arhiva instantei: Bucureşti, Bd.Unirii, nr.37, sector 3, Program: 09:30 – 14:00.

3. Debitor: SC ROMUSA INVESTMENTS SRL, cu sediul social în Bucureşti, str. G.M. Zamfirescu nr. 46, Bl. 22A, sc.1, et. 2, ap. 11, Camera 2, sector 6, J40/1950/2006, CUI 18358401;

4. Lichidator judiciar: CIUREA INSOLV EXPERT IPURL, prin asociat coordonator Ciurea Liliana – Andreea, CIF: 29458503, inregistrata în tabloul UNPIR sub nr. RFO II 0575, cu sediul în Bucureşti, str. Dr. Staicovici nr.33-35, Parter, Camera 3, sector 5;
Subscrisa, CIUREA INSOLV EXPERT IPURL prin reprezentant legal Ciurea Liliana Andreea, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC ROMUSA INVESTMENTS SRL, desemnata prin sentinta civila nr. 7459 pronuntata la data de 19.09.2014, în dosarul nr. 20249/3/2013, în temeiul art.109 din Legea 85/2006, notifica:

Intrarea în faliment a debitorului ROMUSA INVESTMENTS SRL, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea societatii.

Creditorii debitorului ROMUSA INVESTMENTS SRL – în faliment pot sa procedeze la inscrierea creantelor nascute în procedura prin depunerea cererii de admitere a creantei în conditiile urmatoare: termenul limita pentru depunerea cererilor de admitere a creantelor nascute în procedura – 03.11.2014, termen pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea şi comunicarea tabelului suplimentar – 03.12.2014, termen pentru depunerea contestatiilor la tabelul suplimentar – 22.12.2014, termenul pentru intocmirea şi afisarea tabelului definitiv consolidat – 31.12.2014.

Primul termen de continuare a procedurii este 09.01.2015.

Pentru inscrierea la masa credala creditorii vor completa şi transmite la Tribunalul Bucureşti cererea de inscriere a creantei nascute dupa deschiderea procedurii, în tabelul suplimentar, insotita de documentele justificative ale creantei şi de plata taxei de timbru în valoare de 200 de lei.

Acestea vor fi depuse la dosar sau transmise prin posta pe adresa instantei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a ramane la dosar. Exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat şi în mod direct acestuia, prin posta sau la numarul de fax: 031/816.31.38 sau e-mail: [email protected].

De la deschiderea procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea 85/2006).

Trecerea debitoarei la faliment se notifică: Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucureşti pentru efectuarea mentiunii.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata