UDARPA SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 14243867
Data emiterii: 30.03.2010
Data publicării în BPI: 13.04.2010

Termen 15.06.2010, ora 11,00.
1.Date privind dosarul: nr. dosar 6591/99/2009 (453/2009), Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ; Judecător sindic Grădinaru Brânduşa Daniela.
2.Arhiva instanţei: Iaşi, str. Nicolae Gane, nr.20A, tel./fax 0232/215160, programul arhivei: L–V, orele 0930 – 1330, J- 1400-1700.
3.Debitor: SC Udarpa SRL (fostă SC Mary Com Prod SRL) loc. Deleni, jud. Iaşi, CIF R14243867, sediul social: loc. Deleni, jud. Iaşi, nr. de ordine în ORC J22/509/2009.
4.Creditori: Direcţia Generală a Finanţelor Publice a jud. Botoşani.
5.Administrator judiciar: C.I.I. Ungureanu Cezar, CIF 23330407, sediul social: Piatra Neamţ, Bd. Decebal, nr.57, bl.B3, ap.18, jud. Neamţ, atestat nr. 1B1568, tel./fax 0333/405724, 0333/802580, mobil 0729098413, e¬mail: [email protected], nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: ing.ec. Cezar Ungureanu.
6.Subscrisa C.I.I. Ungureanu Cezar, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Udarpa SRL loc. Deleni, jud. Iaşi, conform Sentinţei Comerciale nr.165/F, din data de 16/02/2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în dosarul 6591/99/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Udarpa SRL (fostă Mary Com Prod SRL), prin Sentinţa comercială nr. 165/F din data de 16.02.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în dosarul nr. 6591/99/2009.
7.1.Debitorul SC Udarpa SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, şi anume până la 28/02/2010. 7.2.Creditorii debitorului SC Udarpa SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 17/04/2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 18/05/2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii 07/06/2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 15/06/2010, ora 11. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 18/06/2010.
8.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul ales (Office de lucru) al administratorului judiciar din Piatra Neamţ, Piaţa Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.8-12, et.2, cam. 16, Iaşi, jud. Iaşi, în data de 24/05/2010, la ora 1200, cu următoarea ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea administratorului judiciar.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata