Ce trebuie sa stii despre cesiunea de creante?

20

Poate ai auzit sau te-ai confruntat cu acest termen sau situație, însă fiind termeni de specialitate nu sunt pe înțelesul tuturor.

 

Ce sunt creanțele

În denumirea creante intra finanțele sau valorile care se încasează într-o companie de la clienți în schimbul produselor sau serviciilor oferite. Practic sunt sumele ale căror valori sunt înregistrate în baza facturilor sau altor documente în contabilitate.

 

Aceste sume sunt estimări referitoare la viitoarele încasări, ele nefiind încasate în mod real în contul firmei. Acestea au scopul de a estima valorile care urmează să fie încasate pentru a putea acoperi unele cheltuieli realizate de companie. Dacă în timp valoarea creanțelor crește, înseamnă creșterea sumelor datorate celorlalți, pe care nu le poți folosi. Și poate apărea problema de a nu putea onora datoriile.

În cazul în care nu poți recupera acele sume, poți apela contra cost la firme specializate în recuperare de creanțe mai ales dacă ai probleme cu cash flow-ul.

 

Tipuri de cesiuni de creanțe:

Cesiunea de creanta poate fi:

Cesiune parțială: se referă la situația în care creanța poate fi cesionată pe părți.

Cesiuni succesive: este situația cand creanța este predata de către cedent mai multor cesionari consecutiv.

Cesiune cu titlu gratuit: implică indicații specifice contractului de donație.

Cesiune cu titlu oneros: indicațiile sunt specifice contractului de vânzare-cumpărare, adică o altă acțiune juridică.

 

Baza legală a cesiunii de creanțe

Conform Codului Civil cesiunea de creanță este convenția prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanță împotriva unui terț.

Dreptul de creanță este un drept civil de care poate beneficia un creditor pentru a pretinde debitorului să își îndeplinească obligația.

Astfel creditorul poate transfera toate drepturile referitoare la creanța cedată, inclusiv drepturile de garanție și toate celelalte aspecte.

 

Participanții la cesiunea de creanță

Cunoașterea denumirii și a termenilor specifici este importantă, pentru a ști în ce situație te poziționezi:

Creditorul cedent: este cel care urmează sa primeasca creanța de la clienți

Cesionar: persoana care primește creanța în numele creditorului, devenind ulterior creditor și fiind nevoit să obțină contravaloarea creanței.

Debitor cedat: noul termen al debitorului obținut în urma cesiunii.

Mai pe scurt debitorul cedat devine terță persoană, iar în părțile contractului rămân implicați cesionarul și cedentul.

 

Aspecte impuse de cesiunea de creanță

Sunt cateva criterii de ținut cont care sunt impuse și în alte tipuri de contracte și se aplica și cesiunii de creanțe:

-Cesiunea trebuie acceptată de către debitor printr-un document în scris, original

-Aproape orice creanță poate fi motiv de cesiune, exceptând salariul, pensia și alte creanțe personale

-Se anunță debitorul că în urma cesiunii apar noi clauze și un nou creditor.

 

Creanțe care nu pot fi cesionate

În Codul Civil se prevede că unele tipuri de creanțe nu pot fi cedate și anume:

-Cele care se referă la alte prestații și nu achitarea unei plăți. Însă și acest tip poate fi predat doar dacă prin cesiune nu se crește valoarea obligației.

-Cele care prin lege nu pot fi transmisibile.

 

Comunicarea și acordul referitor la cesiunea de creanță se realizează printr-un document scris și o notificare fizica sau electronică care cuprinde detaliile noii situații.


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News