EUR
4,84 RON
(+0.04%)
USD
4,30 RON
(+0.09%)
GBP
5,37 RON
(-0.07%)
CHF
4,55 RON
(-0.09%)
BGN
2,47 RON
(+0.07%)
BYN
1,76 RON
(+0.09%)
CAD
3,17 RON
(+0.2%)
RSD
0,04 RON
(-0.02%)
AUD
2,99 RON
(+0.02%)
JPY
0,04 RON
(+0.09%)
CZK
0,18 RON
(0%)
INR
0,06 RON
(+0.1%)
Stiri

luxemburg