Noul proiect de ghid în consultare 10 zile, din 22 martie 2022, la Acțiunea 4.1.1-POC („noua Măsură 3”)

Foto: startupcafe.ro
41

Firmele care și-au modificat acționariatul în integralitate, începând cu data de 10 septembrie 2021 vor fi excluse de la fondurile europene de câte 50.000-1 milion euro pe proiect din cadrul Acțiunii 4.1.1-POC (noua Măsură 3), conform proiectului de ghid al solicitantului scos în consultare publică pe data de 22 martie 2022 de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Astfel, noua variantă de proiect de ghid al solicitantului, de marți, 22 martie 2022, se adaugă unui lung șir de documente similare supuse consultărilor și avizărilor, dar care nu au mai ajus nici până acum să fie definitivate și aplicate. Modificările au fost operate față de un proiect al MIPE din 16 martie, în urma intervenției premierului Nicolae Ciucă din 17 martie.

Acum, proiectul de ghid de marți, va mai rămâne în consultare 10 zile. „Vom reveni cu detalii odată ce vom primi decizia Comisiei Europene pentru noua schemă de ajutor de stat” – a anunțat MIPE marți seara, în jurul orei 22.00.

Concret, una dintre modificările operate în noul proiect de ghid urmărește să excludă de la finanțare antreprenorii care și-au cumpărat firme cu scădere mare a cifrei de afaceri pentru a aplica la Acțunea 4.1.1-POC – granturi de investiții.

Astfel, una din condițiile de eligibilitate propuse acum pentru aplicanți este: „Nu și-a modificat acționariatul în integralitate începând cu data de 10.09.2021”.

În continuare, înscrierile se vor face pe cele două platforme ale statului: mai întâi peIMM Recover(platforma de granturi IMM) și apoi pe sistemul electronic MySMIS2014, de fonduri europene.

Cei care vor dori să aplice vor avea la dispoziție și o aplicaţie de scriere de proiecte, POCSketch, realizată de startup-ul românesc SMIS.ro. De precizat, însă, că apelul de proiecte 4.1.1-POC este unul dificil, iar aplicația aceasta se adresează mai degrabă consultanților sau antreprenorilor experimentați în implementarea de proiecte pe fonduri nerambursabile.

În contextul financiar, bugetul apelului va fi de 358 milioane euro, la care se va aplica o limită de supracontractare de 120%, ceea ce înseamnă că valoarea cumulată a proiectelor finanțate va putea ajunge la 430 milioane euro.

Departajarea la punctaje egale – criteriile modificate

În cadrul noului proiect de ghid al solicitantului s-a renunțat la scăderea cifrei de afaceri drept crieriu de departajare a proiectelor la punctaje egale. Dar scăderea cifrei de afaceri a rămas în grila de punctaj.

În etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect. Atenție!!! Proiectele ce au parcurs fluxul automat vor fi transmise spre evaluare în funcție de ierarhizarea realizată de către platforma IMMRECOVER prin aplicarea criteriilor de la punctele a, c, e din grila de evaluare precum și ulterior aplicării criteriilor de departajare suplimentare pentru proiectele cu punctaje egale, respectiv:

1. Productivitatea muncii în anul 2019 – cifra de afaceri împărțită la numărul mediu de angajați (productivitate mai mare);
2. Procentul de utilaje tehnologice din valoarea totală a grantului (procent mai mare);
3. Locuri de muncă nou create în anul 3 de sustenabilitate (număr mai mare al locurilor de muncă):
4. Data și ora depunerii proiectului.

În ceea ce privește încadrarea cheltuielilor conform punctului 2.3 din prezentul ghid, respectiv valoarea asumată aferentă investiției verzi ce urmează a fi realizată în cadrul proiectelor, acestea vor trebui să cuprindă la momentul implementării, respectiv în derularea achizițiilor, îndeplinirea de către serviciile, bunurile sau lucrările în cauză a unor criterii care să ateste caracterul verde.

La momentul depunerii cererii de finanțare, se vor expune la fiecare cheltuială previziontă aferentă investiției verzi, îndeplinirea de către aceasta a unuia sau mai multor criterii de achiziții verzi. În mod orientativ, pentru stabilirea acestora, se vor avea în vedere informațiile publicate pe pagina oficială a Comisie Europene accesibilă la următoarea adresă: https:/ / ec.europa.eu/ environment/ gpp/ eu  gpp  criteria  en.htm

În vederea demonstrării contribuției respectivei investiții la obiectivele de mediu, solicitantul va depune o analiză/ studiu/ document constatator (documentul poate fi întocmit de solicitant sau furnizor sau expert de mediu etc.) în conformitate cu domeniul prezentat în Anexa I al Regulamentului delegat (de ex. specificatii tehnice, corelarea acestora cu prevederile regasite în Anexa 1);

Pentru proiectele care vor finanța investiții pentru care nu se regăsesc codurile CAEN în anexa nr 1 se vor avea în vedere următoarele:

– solicitantul va prezenta o analiză/ un studiu/ document constatator (documentul poate fi întocmit de solicitant sau furnizor sau expert de mediu etc.) a ofertelor transmise de furnizor/ importator/ producător prin care se va demonstra contribuția la obiectivele de mediu, respectiv:

  • Criteriile generice aferente principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” pentru adaptarea la schimbările climatice (apendicele A);
  •  Criteriile generice aferente principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” pentru utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine (apendicele B);
  •   Criteriile generice aferente principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” pentru prevenirea și controlul poluării în ceea ce privește utilizarea și prezența substanțelor chimice (apendicele C);
  • Criteriile generice aferente principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” pentru protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor (apendicele D);
  •  Specificațiile tehnice pentru aparatele consumatoare de apă (apendicile E).

Etapa de selecție a proiectelor. Proiectele vor fi evaluate și ierarhizate automat în funcție de declarațiile pe care le dă solicitantul și a informațiilor financiare pe care platforma IMM RECOVER le extrage automat din sistemul informatic al ANAF, până la un punctaj de maximum 55 puncte ce nu include punctajul aferent criteriilor b) și d) din grila de evaluare, precum și ulterior aplicării criteriilor de departajare suplimentare pentru proiectele cu punctaje egale până la atingerea limitei maxime de 358 milioane de euro, cu posibilitatea utilizării mecanismului de supracontractare. Alocarea stabilitã pentru apelul de proiecte.

Criteriile de departajare sunt:

1. productivitatea muncii în anul 2019 – cifra de afaceri împărțită la numărul mediu de angajați;
2. procentul de utilaje tehnologice din valoarea grantului,
3. Locuri de muncă nou create în anul 3 de sustenabilitate,
4. data și ora depunerii proiectului.

În a doua etapă, în ordinea punctajului obținut, dosarele vor fi evaluate în funcție de criteriul verde (40% din punctaj) și caracterul inovativ (5% din punctaj) până la atingerea limitei maxime de 358 milioane de euro, cu posibilitatea utilizării mecanismului de supracontractare. Alocarea stabilitã pentru apelul de proiecte. Numărul minim de puncte pe care un proiect trebuie să îl obțină ca să fie eligibil pentru finanțare este de 70.

Aşadar, în situația în care, în urma etapei ETF se constată că un număr de proiecte au punctaje egale,  departajarea se va face în funcție de productivitatea muncii în anul 2019 – cifra de afaceri împărțită la numărul mediu de angajați. Dacă şi în urma aplicării acestui criteriu, punctajele sunt egale, se vor aplica, pe rând, criteriile procentul de utilaje tehnologice din valoarea grantului, locuri de muncă nou create în anul 3 de sustenabilitate, data și ora depunerii proiectului

Sursa: Hotnews.ro
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata