Află cum taxează ANAF, din oficiu, firmele care nu depun de bună-voie declaraţiile fiscale

Pentru contribuabilii care nu şi-au depus declaraţiile fiscale în termenele legale Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a elaborat o nouă procedură de stabilire din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de autoimpunere sau reţinere la sursă.

În general, metoda adoptată de Fisc pentru stabilirea datoriilor unei firme la bugetul de stat este calcularea mediei aritmetice a sumelor din ultimele patru declaraţii pe care administratorul le-a depus de bună-voie la ghişeu. Noua procedură aduce un mare dezavantaj firmelor care nu şi-au depus declaraţiile la termen, întrucât activitatea economică a celor mai multe societăţii a îregistrat un declin vădit de la un trimestru la altul.

Această procedură nu se va aplica, însă, persoanelor fizice, supuse impozitului pe venit, contribuabililor declaraţi inactivi şi celor aflaţi în stare de insolvenţă.

Calcularea din oficiu se face pentru fiecare tip de impozit, taxă sau contribuţie în parte şi pentru fiecare perioadă fiscală pentru care nu au fost depuse declaraţii.

Procedura se aplică pentru nedepunerea următoarelor declaraţii fiscale:

– 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
– 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, pentru organizaţiile nonprofit şi agricultori;
– 102 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale”;
– 300 „Decont de taxă pe valoarea adaugată”.

Primul pas este indentificarea contribuabililor care nu s-au conformat calendarului de depunere a declaraţiilor fiscale, după care urmează înştiinţarea oficială a acestora cu privire la obligaţiile „omise”.

Notificările se transmit contribuabililor, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale, prin posta, cu confirmare de primire.

 

Stabilirea din oficiu a impozitelor datorate bugetului de stat

Pentru societăţile care nu au depus declaraţii fiscale, ANAF verifică existenţa a cel putin 4 declaraţii fiscale precedente pentru fiecare impozit datorat.

Pe baza informatiilor culese din acestea se stabileşte din oficiu suma datorată în perioada curentă. Aceasta se calculează ca media aritmetică a sumelor cuprinse în ultimele 4 declaraţii fiscale depuse în perioadele precedente de raportare.

În situaţia în care, în cadrul perioadei de analiză nu au fost depuse 4 declaraţii fiscale sau informaţiile existente nu sunt concludente, se va analiza întreaga situaţie financiar-contabilă a firmei, apelându-se chiar şi la informaţii preluate de la terţi.

De asemenea, în cazul impozitului pe veniturile din salarii se va analiza numărul mediu de angajaţi şi nivelul contribuţiilor sociale aferente perioadelor anterioare.

 

Stabilirea din oficiu a TVA-ului

În vederea stabilirii din oficiu a taxei datorate, se analizează informaţiile din formularul (300) Decont de TVA, precum si din formularul (394) Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national cuprinse in baza de date, pe o perioadă de 12 luni anterioare perioadei supuse impunerii din oficiu.

În cazul în care acestea nu există, se extinde analiza la o perioada de 24 luni anterioare.

Se calculează şi se compara suma medie a TVA colectate, obţinută din deconturile de TVA, cu suma medie a TVA colectate, obţinută din declaraţiile informative.

Astfel, taxa stabilită din oficiu se consideră a fi suma cea mai mare rezultată în urma comparării.


Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata